NIVEL levert spiegelinformatie voor huisartsen

Huisartsen leveren niet alleen patiëntenzorg, maar moeten ook steeds vaker harde gegevens over die zorg verstrekken. Voor de zorgverzekeraars, de NHG-Praktijkaccreditatie, het jaarverslag, enzovoort. Huisartsen die deelnemen aan registratienetwerken van het NIVEL krijgen deze gegevens automatisch in spiegelrapportages.

Het NIVEL verzamelt al jaren gegevens van huisartsen over hun handelen en over klachten en aandoeningen die ze zien en behandelen. Met deze gegevens doet het instituut onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg en de gezondheidstoestand van de bevolking. De resultaten worden altijd openbaar gepubliceerd en gebruikt voor onder meer ondersteuning van het beleid en het volgen van ontwikkelingen in de volksgezondheid.

Spiegelrapportages
In ruil voor het gebruik van de gegevens geeft het NIVEL deze terug aan de huisartsen in de vorm van ‘spiegelrapportages’. Hiervoor is een website ontwikkeld waar de huisarts gegevens uit zijn eigen registratiesysteem (HIS) gepresenteerd krijgt in overzichtelijke figuren en tabellen. De gegevens over het handelen, de morbiditeit, voorgeschreven medicatie en zorgindicatoren zijn vergeleken met die van een gemiddelde Nederlandse referentiepraktijk, waarbij rekening is gehouden met leeftijd en geslacht van de patiënten. Huisartsen kunnen de figuren en onderliggende cijfers met één druk op de knop bewaren in een pdf-bestand of exporteren voor verdere bewerking, bijvoorbeeld voor het jaarverslag. Ze krijgen ook informatie over de kwaliteit van de registratie in hun huisartsinformatiesysteem.

Uitbreiding netwerken
Het NIVEL wil het aantal huisartsenpraktijken dat gegevens beschikbaar stelt voor onderzoek uitbreiden. Met name voor het volgen van het beloop van infectieziekten, zoals de Q-koorts of de jaarlijkse influenza-epidemie, is een groter aantal praktijken nodig. Dan kunnen betrouwbare – epidemiologische – uitspraken worden gedaan over beloop en voorkomen in specifieke regio’s en leeftijdsgroepen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij hun patiëntcontacten registreren met de ICPC-codering of dat zij bereid zijn daar – na een korte training – mee te beginnen. Deelname kost weinig inspanning en tijd.

Plaats een reactie