NIVEL weer vier jaar Collaborating Centre van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Het NIVEL is opnieuw erkend als WHO Collaborating Centre for Primary Health Care voor een periode van vier jaar. Het NIVEL draagt de titel WHO Collaborating Centre for Primary Health Care al sinds 1987. Met deze titel spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie zijn erkenning en waardering uit voor de expertise en het werk van het NIVEL.

Zo steunt de WHO het NIVEL in zijn streven om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg in de wereld. Versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg is een van de speerpunten in het beleid van de WHO.

Het werkplan voor de komende vier jaar omvat enerzijds specifieke activiteiten op het gebied van de eerstelijnszorg onder leiding van dr. W. Boerma, zoals de implementatie van de ‘Primary Care Quality Management tool’ en de ‘Primary Care Evaluation Tool’. Het NIVEL voert deze activiteiten vooral uit in de Europese WHO-regio, die zich overigens uitstrekt tot ver in Azië. Anderzijds zal het NIVEL de WHO ondersteunen bij het verspreiden van kennis en ervaring over de positie van patiënten, zorgverleners en publieke en private instellingen in de gezondheidszorg in andere landen.

Plaats een reactie