Nijmeegse scholen aan de slag met de Nobelprijs voor Natuurkunde

Het onderzoek naar grafeen, waarvoor deze week de Nobelprijs voor Natuurkunde werd toegekend, wordt toegankelijk gemaakt voor basisscholen. Onderzoeker Mikhail Katsnelson won voor dit onderzoek een van de eerste Radboud Science Awards.

De prijs is een van de initiatieven van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) en is een nieuwe, jaarlijkse prijs voor het beste onderzoek van de Radboud Universiteit. Per winnaar komt 10.000 euro beschikbaar om de studies nog dit schooljaar toegankelijk te maken voor basisscholieren.

Basisschoolkinderen en wetenschap

Het WKRU brengt excellente wetenschappers, jonge onderzoekers (aio’s), pabostudenten en leraren en leerlingen van basisscholen bij elkaar met als doel: scholieren aanzetten tot experimenterend en onderzoekend leren. De inzet is om kinderen op een inspirerende manier kennis te laten maken met de wetenschap. Dat gebeurt door het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar lesprogramma’s en -materiaal voor de basisschool. Zo biedt het Wetenschapsknooppunt aio’s en postdocs een platform waar zij kunnen leren om in een begrijpelijke taal over hun onderzoek te communiceren.

Wetenschapsknooppunten op stoom

Ook in de andere Wetenschapsknooppunten bij Nederlandse universiteiten krijgt de samenwerking tussen universiteiten en basisscholen, met ondersteuning van hogescholen en maatschappelijke partners vorm. Deze week vormde de regiobijeenkomst ‘Wetenschap in de klas’ aan Wageningen UR de aftrap voor het Wetenschapsknooppunt in die regio. Met lezingen en workshops voor leraren basisonderwijs en een kinderuniversiteit voor 140 kinderen. Bovendien werd het startschot gegeven voor activiteiten als summercamps voor kinderen, lesprogramma’s en excursies, en Wetenschap en Techniek Academies voor leerkrachten.

Het Orion Programma

Het Orion Programma van het Platform Bèta Techniek is initiatiefnemer van de regionale Wetenschapsknooppunten. Het is een onderdeel van het bredere Excellentieprogramma Primair Onderwijs van OCW, dat beoogt toptalent meer uit te dagen. De kern van een Wetenschapsknooppunt bestaat uit een universiteit, meerdere basisscholen en een intermediair. Samen zorgen zij voor een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijk kennis voor het basisonderwijs. De inzet is om kinderen op een inspirerende manier kennis te laten maken met de wetenschap. Twaalf universiteiten hebben de handschoen opgepakt en zijn dit schooljaar van start met een Wetenschapknooppunt.

Meer informatie: www.orionprogramma.nl

Plaats een reactie