Nieuwenhuijzen Kruseman herbenoemd in World Medical Association

KNMG-voorzitter prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman is voor een periode van twee jaar herbenoemd voor de Council, het uitvoerend comité van de World Medical Association (WMA).

Nieuwenhuijzen Kruseman: ‘Met deze zetel in de Council is de Nederlandse inbreng in het ontwikkelen van wereldwijde zorgstandaarden verzekerd. We kunnen daar zelf van leren, maar de WMA biedt Nederland ook mogelijkheden om te brengen: op medisch-ethisch lastige terreinen als palliatieve sedatie en kindermishandeling hebben we hier goed beleid. De zetel in de Council biedt ons gelegenheid dat te tonen.’
World Medical Associoation

De World Medical Association is de mondiale federatie van artsenorganisaties. De WMA is in 1947 opgericht. De WMA richt zich wereldwijd op het bevorderen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De WMA doet dat door het ontwikkelen van internationale standaarden en richtlijnen op het gebied van gezondheidszorg, medisch onderwijs, medische wetenschap en medische ethiek.
97 artsenorganisaties

Op dit moment zijn 97 nationale artsenorganisaties lid van de WMA. De Council, het uitvoerend comité van de WMA, heeft 24 zetels. Tot en met 2012 bezet de KNMG namens Nederland één van de drie verkiesbare zetels voor landen in Europa. Noorwegen en IJsland bezetten de overige roulerende zetels.

De Council vergadert jaarlijks in het voorjaar. In oktober vindt jaarlijks de Algemene Vergadering plaats, waarin de besluiten van de Council bekrachtigd worden.

Nieuwenhuijzen Kruseman is sinds januari 2009 voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Plaats een reactie