Nieuwe WHO richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit

Op 4 juli is in Singapore de 4e editie van de WHO Guidelines for Drinking-Water Quality gelanceerd. Dit zijn de belangrijkste internationale richtlijnen op gebied van Water en Gezondheid, het RIVM heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De richtlijnen vormen een belangrijke basis voor eventuele revisie van de Europese en Nederlandse drinkwaterwet- en regelgeving.

Ten opzichte van de 3e editie, geeft de 4e editie het belang weer van preventief risicomanagement en een prioriteringsaanpak in drinkwaterwetgeving en beleid. Dit wordt in Nederland al geïmplementeerd en gehandhaafd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met ondersteuning van het RIVM. Ook het WHO advies om klimaatveranderingen op te nemen in toekomstverkenningen voor de duurzame drinkwatervoorziening wordt in Nederland overgenomen.

Auteur: Harald Wychgel

Plaats een reactie