Nieuwe website Dementienetwerk West Achterhoek

Wethouder Otwin van Dijk neemt op 8 maart 2011 de nieuwe website van Dementienetwerk West Achterhoek in het Alzheimer Café Doetinchem in gebruik.

Ook de Achterhoek krijgt de komende jaren te maken met een verdere toename van het aantal mensen met dementie. Voor mensen met dementie en hun naasten is het van groot belang dat zij makkelijk toegankelijke en goed op elkaar afgestemde zorg en begeleiding krijgen, die zoveel mogelijk rekening houdt met hun eigen wensen en behoeften.

Het Dementienetwerk West Achterhoek is een officieel samenwerkingsverband van aanbieders van zorg en welzijn op het gebied van dementie in de West Achterhoek. Ook (vertegenwoordiging van) de doelgroep is hierbij betrokken. Het netwerk wil zorg en welzijn voor mensen met geheugenklachten en dementie en hun mantelzorgers verbeteren door betere toegang tot en afstemming van het bestaande aanbod.

Het netwerk heeft zich in de afgelopen periode in het bijzonder gericht op scholing en vroegsignalering en -diagnostiek. Mensen met dementie en hun naasten kunnen daardoor optimaal gebruik maken van het aanwezige zorgaanbod. Informatie via de door het netwerk opgezette Helpdesk Dementie, aangestelde trajectbegeleiders en een duidelijke sociale kaart helpen daarbij.

Om dit te ondersteunen is er nu een nieuwe website met informatie en een digitale sociale kaart voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals. Met deze website kan men op eenvoudige wijze informatie vinden over dementie en over mogelijkheden tot hulp en ondersteuning in de West Achterhoek. Voor mensen die geen computer hebben is een boekje gemaakt met dezelfde informatie.

De website wordt officieel in gebruik genomen door wethouder Otwin van Dijk op dinsdag 8 maart a.s. om 19.30 uur in het Alzheimer Café in Doetinchem. Het Alzheimer Café is gevestigd in het Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10, Doetinchem.

Plaats een reactie