Nieuwe verpleegkunde opleiding in Medisch Centrum Alkmaar

Medisch Centrum Alkmaar gaat samen met ROC Nova College uit Haarlem en opleidingscentrum Foreest Medical School een geheel nieuwe opleiding tot MBO-verpleegkundige starten. In het nieuwe programma sluiten theorie en praktijk elke dag van de opleiding volledig op elkaar aan. De eerste studenten zijn welkom in september 2012.

De opleiding onderscheidt zich van de bestaande MBO-opleidingen vanwege het onderwijs in kleine groepen, de dagelijkse begeleiding door “eigen” docent-verpleegkundigen, het sterk praktische karakter van de opleiding en de veilige leeromgeving. Zo maken de studenten geleidelijk kennis met de praktijk en leren ze het vak aan de hand van dagelijkse praktijkopdrachten gekoppeld aan voor- en nabesprekingen. De experturen worden verzorgd door professionals uit het ziekenhuis. Uiteraard is er voldoende aandacht voor de verplichte basisvakken Nederlands, Engels en rekenen.

De studenten worden, in een periode van maximaal vier jaar, opgeleid tot verpleegkundige met speciale expertise op het gebied van ziekenhuiszorg. In de eerste helft van de opleiding kunnen de studenten nog echt student zijn (BOL- traject).

De tweede fase bestaat uit een leer-werk-traject (BBL), waarbij begeleiding en aandacht voor studie ook voorop staat. De gehele opleiding vindt plaats in MCA en het opleidingscentrum Foreest Medical School. MCA biedt met deze nieuwe opleiding een aantrekkelijk opleidings- en carrièreperspectief zodat meer jonge talenten kiezen voor een toekomst als verpleegkundige.

ROC Nova College is voor MCA een logische keuze voor deze samenwerking vanwege de expertise op het gebied van beroepsgericht opleiden en de innoverende rol. In het bijzonder de mogelijkheid om de opleiding samen volledig onder het “eigen dak” te verzorgen, spreekt MCA zeer aan. De huidige opleiding tot MBO-verpleegkundige wordt samen met ROC Horizon College uit Alkmaar verzorgd. Deze samenwerking wordt gecontinueerd.

Voor meer informatie over de partners: www.mca.nl, www.foreestmedicalschool.nl en www.novacollege.nl.

Plaats een reactie