‘Nieuwe veelpleger is jonger, sluwer en gewelddadiger’

“De drugsverslaafde van vroeger die dagelijks auto-inbraken pleegde om in z’n verslaving te voorzien verdwijnt uit het straatbeeld. Daarvoor in de plaats krijgt Nederland te maken met een nieuwe veelpleger die jonger, sluwer en gewelddadiger is”, constateerde korpschef Frank Paauw van politie Rotterdam-Rijnmond dinsdag 3 januari 2012 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Volgens Paauw gaat het om jongeren die uit zijn op status, geld of een kick. Ze intimideren hun buurt en de politie en voelen zich onaantastbaar. “Het zijn groepen waaruit voortdurend criminaliteit wordt gepleegd. Vergeleken met vroeger is de samenwerking echter vluchtiger en minder hecht.”

Interventiemogelijkheden
De jongeren zijn volgens de korpschef al vroeg bekend geraakt bij Jeugdzorg en andere instanties, maar dat voorkomt latere ontsporing lang niet altijd. “We constateren te vaak dat er interventiemogelijkheden waren. Die aanpak was te vaak op de korte termijn gericht en werd te weinig vanuit context toegepast. De jongere broers van een ontspoorde jongen moeten bijvoorbeeld al vroegtijdig aandacht krijgen voordat ook zij op het verkeerde pad raken”, aldus Paauw. Hij zei zich in dit verband zorgen te maken over de bezuinigingen op de Jeugdzorg en andere instanties.

“Hoewel het met het merendeel van de jeugd goed gaat, weten we nu al van sommige twaalf jarigen dat ze de komende jaren in nieuwjaarscijfers gaan opduiken als overvaller of inbreker.”

Jonge overvallers
Paauw constateerde dat de extra inzet die zijn korps pleegt bij het pakken van overvallers succesvol is. In 2011 werden er 247 overvallers aangehouden tegen 160 in het voorgaande jaar. De korpschef noemde het zorgelijk dat desondanks het aantal overvallen met 381 gelijk was aan het aantal in 2010 en dat zestig procent van de aangehouden overvallers jonger was dan 24 jaar. “Er is blijkbaar continu nieuwe aanwas”, aldus Paauw. Het lijkt er volgens hem op dat er makkelijker en eerder een overval wordt gepleegd dan vroeger.

Meer informatie: Speech van korpschef Frank Paauw

Plaats een reactie