Nieuwe toevoegingen aan prestatielijst dure geneesmiddelen

0
617

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nieuwe stofnamen en indicaties toegevoegd aan de prestatielijst met dure geneesmiddelen, de zogenaamde add-ons. Deze geneesmiddelen kunnen ziekenhuizen naast de normale DBC-zorgproducten declareren, omdat zij te duur zijn om op een goede manier mee te nemen in de prijsonderhandeling van DBC-zorgproducten. De NZa heeft dit, samen met enkele andere aanpassingen in zorgproducten en tarieven van de medisch specialistische zorg, vastgesteld.

Voor een deel van 21 nieuwe stofnamen en indicaties op de add-on lijst was in 2011 al een aanvraag ingediend. In 2011 bestond er nog een stofnamenlijst dure geneesmiddelen die in aanmerking kwam voor extra budgetcompensatie. Middelen op deze lijst krijgen in de DOT-systematiek automatisch een add-on. In het nieuwe pakket zijn alle toegevoegde middelen aan deze stofnamenlijst nu ook voorzien van een add-on. Deze add-ons zijn declarabel vanaf 1 januari 2012. Voor aanvragen in 2012 en later geldt een andere aanvraagprocedure. Deze middelen zijn ook toegevoegd, en per 1 september declarabel.

Verder heeft de NZa een aantal beleidswijzigingen vastgesteld, zijn enkele tarieven gewijzigd en zijn nieuwe zorgproducten ingevoerd. Zo zijn de tarieven voor kinderdialyse aangepast op basis van een nieuw kostenonderzoek, zijn er nieuwe producten voor diëtiek en ergotherapie, en is het mogelijk gemaakt om onder bepaalde voorwaarden een dagverpleging vast te leggen bij acute cardiologische observaties.