Nieuwe therapieën voor het hartinfarct

Littekens die ontstaan als gevolg van een hartinfarct spelen een belangrijke rol bij hartfalen. Annemieke van Dijk onderzocht de mogelijkheden om deze littekens te verkleinen met het inzetten van ontstekingsremmers en vetstamcellen. ‘Beide middelen bieden mogelijkheden het risico op hartfalen na een hartinfarct te verkleinen’, concludeert Van Dijk. Zij promoveert op dinsdag 17 april 2012 bij VUmc.

De huidige therapieën om de bloedvoorziening van het hart te herstellen na een hartinfarct kunnen het ontstaan van een litteken in het hart niet voorkomen. De omvang van dit litteken bepaalt uiteindelijk in belangrijke mate of een patiënt hartfalen ontwikkelt.

Het ontstaan van de littekens wordt weer in belangrijke mate bepaald door de directe schade van het infarct zelf en de omvang van de ontsteking in het hart in de dagen direct na het infarct. Remming van deze ontsteking en vervanging van dode hartspiercellen zijn derhalve belangrijke factoren om hartfalen bij patiënten te voorkomen.

Het onderzoek laat zien dat toediening van specifieke ontstekingsremmers inderdaad het litteken in het hart verkleint, zonder de genezing te verstoren. Verder toont Van Dijk aan dat het onder bepaalde kweekcondities mogelijk is om menselijke vetstamcellen in groten getale te laten uitgroeien tot hartspiercellen. Tenslotte laat het proefschrift zien dat injectie van vers geïsoleerde stamcellen uit vetweefsel veilig is, een forse reductie geeft van het litteken, en dat stamcellen uitgroeien tot gezonde hartspiercellen.

Dit biedt derhalve de mogelijkheid om hartfalen na een hartinfarct te voorkomen door het geven van ontstekingsremmers en het toedienen van eigen vetstamcellen om de grootte van het hartinfarct te remmen en nieuwvorming van hartspiercellen te bevorderen. De conclusies van het onderzoek bieden zicht op nieuwe therapieën die het risico op hartfalen na een hartinfarct beperken.

Promotie
Promovendus: A. van Dijk
Proefschrift: New Therapies for Myocardial Infarction: Inflammation Inhibitors and Adipose Derived Stem Cells
Promotor: prof.dr. H.W.M. Niessen prof.dr. A.C. van Rossum
Datum: 17-04-2012, 15.45 uur

Plaats een reactie