Nieuwe technieken beschikbaar om effecten van pneumokokkenvaccinatie te meten

Er is geen relatie tussen de hoogte van natuurlijk verkregen antilichaamconcentraties tegen pneumokokken en het ontstaan van ernstige pneumokokkenziekte. Voor een goede bescherming tegen ernstige infecties als hersenvliesontsteking en longontsteking zijn antilichaamconcentraties nodig die alleen door vaccinatie verkregen kunnen worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Karin Elberse.

Elberse analyseerde gegevens die verzameld werden voorafgaand aan de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma tegen pneumokokken in 2006. Sinds de start van de vaccinatie tegen pneumokokken is er vooral bij jonge kinderen een sterke afname van het aantal ernstige pneumokokkenziekten in Nederland, stelt Elberse vast. Door de selectieve druk van het vaccin veranderde de verdeling van de voorkomende serotypen. De genetische samenstelling van de overgebleven pneumokokkenpopulatie lijkt nog niet veel beïnvloed te zijn. Wel blijken er varianten van verschillende serotypen te bestaan die misschien verminderd gevoelig zijn voor de vaccin-immuniteit. Hiernaar wordt nader onderzoek verricht.

Karin Elberse (Houten, 1981) studeerde Science & Business in Utrecht. Ze verrichtte haar onderzoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de faculteit Medische Wetenschappen/UMCG. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Elberse blijft werkzaam als onderzoekster bij het RIVM.

Promotie
Promovendus: mw. K.E.M. Elberse
Proefschrift: Immune and strain surveillance of the Streptococcus pneumoniae: Tools to study the impact of pneumococcal conjugate vaccination
Promotor(s): prof.dr. H. Grundmann
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 01 februari 2012, 12.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie