Nieuwe techniek om hartinfarcten te voorkomen

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een techniek ontwikkeld waarmee ze aderen diep in het hart beter in beeld kunnen brengen. Met deze ‘speurneus’ is niet alleen te zien of iemand plaque heeft in zijn aderen, maar ook of zich in die plaque nieuwe bloedvaten vormen.

De aanleg van deze bloedvaten in de plaque is een belangrijke risicofactor en dus voorspeller voor hartproblemen. Door intensieve behandeling met medicatie of een stent is een infarct wellicht te voorkomen. David Maresca, onderzoeker op de afdeling Biomedical Engineering promoveert dinsdag 18 juni 2013 op onderzoek naar een nieuwe techniek die hartinfarcten kan voorkomen.

Pathologische onderzoeken hebben aangetoond dat mensen een groter risico lopen op een hartinfarct als zich meer nieuwe bloedvaten in de plaque vormen. Bloedvaten in de plaque kunnen namelijk rode bloedcellen lekken en zo de plaque laten ontsteken waardoor hij scheurt. Dit kan een hartinfarct veroorzaken.

Maresca heeft onderzocht of het netwerk van nieuwe bloedvaten in beeld gebracht kan worden. Met de technieken en apparatuur die tot nu toe werden gebuikt om plaque in de aderen op te sporen, was het nieuw aangelegd micro-adernetwerk niet te zien. Maresca ontdekte dat de netwerkjes wèl te zien zijn als in de aderen een speciaal contrastmiddel wordt gespoten, dat kan doordringen tot in de kleinste vaten. Vervolgens wordt een lange dunne draad in de kransslagader geplaatst met daarop de speurneus, een piepklein apparaatje dat een speciale vorm van geluid (ultraharmonic ultrageluid) laat weerkaatsen en omzet in beelden.

Hoewel er nog vervolgonderzoek nodig is en de techniek nog voor gebruik bij patiënten geregistreerd moet worden, kan deze ontdekking helpen te bepalen welke mensen een groter risico lopen op een hartinfarct. Maresca: ‘Dat is belangrijk want bij veel mensen die plotseling een hartinfarct krijgen, zou je al jaren daarvoor in de aderen kunnen zien dat het risico op een infarct toeneemt. We hopen in de toekomst voortijdig te kunnen ingrijpen, waardoor we veel sterfte en invaliditeit kunnen voorkomen.’ In Nederland sterven jaarlijks ruim 7500 mensen aan een hartinfarct.

Plaats een reactie