Nieuwe techniek voor behandeling spataderen

Mechanochemische endoveneuze ablatie is een nieuwe techniek, waarbij een spatader dichtgemaakt wordt door een catheter met een roterende draad in combinatie met sclerotherapie. Deze behandeling blijkt veilig en effectief te zijn. Patiënten hebben bovendien minder pijn tijdens en na de behandeling dan bij de huidige schroeiende technieken. Zij herstellen daardoor sneller en kunnen eerder weer hun werk hervatten.

Dit blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Ramon van Eekeren, die als chirurg in Arnhem werkt. Hij promoveert op 1 april 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Spataderen
Aderen zijn bloedvaten die zorgen voor de terugstroom van bloed naar het hart. Spataderen (varices) ontstaan doordat aderen wijder worden en de kleppen die voorkomen dat het bloed terugstroomt, daardoor niet meer goed sluiten. Het bloed stroomt hierdoor terug wat tot verhoogde druk in de aderen leidt. Spataderen komen veelvuldig voor. De klachten van spataderen kunnen variëren van lichte jeuk of moeheid in benen tot een lastig te behandelen ‘open been’.

Huidige behandeling
Meer dan honderd jaar is het strippen van de spatader de voornaamste behandeling geweest. De laatste decennia zijn minimaal invasieve technieken ontwikkeld om de effectiviteit, de kwaliteit van leven en de cosmetische uitkomst te verbeteren. De meeste technieken maken gebruik van hitte gecombineerd met een pijnstillende vloeistof om de spatader dicht te schroeien. De pijnstillende injecties zijn tijdrovend en pijnlijk voor patiënten. Daarnaast kunnen complicaties als huidverbranding, zenuwletsel en langdurige pijnklachten optreden.

Nieuwe techniek
In zijn proefschrift onderzocht Ramon van Eekeren een nieuwe minimaal invasieve techniek genaamd MOCA (mechanochemische endoveneuze ablatie). Dit is een behandeling zonder warmte, waardoor pijnstilling overbodig is en warmtegerelateerde complicaties voorkomen worden. Bij MOCA wordt een catheter in de ader aangebracht. Door de catheter loopt een metalen draad met aan het uiteinde een klein metalen balletje. De draad kan roteren waardoor er minimale schade aan de binnenkant van de ader ontstaat. Tegelijkertijd wordt een verhardende vloeistof (sclerosant) ingespoten, die hecht aan de binnenkant van de ader. De spatader slinkt daardoor en verdwijnt.

Onderzoek
Van Eekeren onderzocht 106 patiënten die waren behandeld met deze ingreep. Uit zijn onderzoek blijkt dat MOCA een veilige, goed toepasbare en effectieve behandeling is voor spataderen. MOCA geeft patiënten minder pijnklachten tijdens en na de behandeling in vergelijking met de andere technieken. Dit resulteerde in een sneller herstel, de patiënten konden gemiddeld na een dag hun werk hervatten. Op 3 verschillende momenten (resp. 6 weken, 6 maanden en een jaar na de ingreep) volgde hij deze patiëntengroep.

Volgens Van Eekeren is vooral van belang om te na te gaan of deze positieve resultaten ook op lange termijn gelden. Deze langetermijn resultaten bepalen uiteindelijk de positie van deze nieuwe behandelingstechniek bij patiënten met spataderen.

Curriculum Vitae
Drs. R.R.J.P. van Eekeren (Bergen op Zoom, 1979) studeerde geneeskunde aan Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het onderzoeksinstituut GUIDE van het UMCG. De titel van zijn proefschrift is: ‘Mechanochemical endovenous ablation in the treatment of varicose veins’. Hij werkt nu in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem als oncologisch chirurg.

Plaats een reactie