Nieuwe techniek voor analyse van genen bij kanker

Cergentis, een spin-off bedrijf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), heeft in samenwerking met het Hubrecht Instituut een nieuwe techniek ontwikkeld voor de analyse van genen.

Over deze techniek en verschillende toepassingen in onder andere de analyse van bij kanker relevante genen verschijnt deze week een artikel in Nature Biotechnology.

TLA-technologie
De zogenaamde Targeted Locus Amplification (TLA) Technologie maakt op een unieke manier gebruik van de fysieke eigenschappen van DNA om de sequentie van genen te bepalen. Terwijl bestaande technieken relevante genetische variatie onvolledig detecteren maakt de TLA-technologie het mogelijk zonder voorkennis alle variatie in ieder individueel gen te analyseren.

Daarmee kunnen tegen relatief lage kosten de genen die relevant zijn voor ziekten, of voor het maken van therapiekeuze volledig in kaart worden gebracht.

Samenwerking
De publicatie, tot stand gekomen in samenwerking met het UMC Utrecht, NKI, LUMC, UMCG, VUMC, AMC, Radboud UMC, Erasmus MC en het Vlaams Instituut Biotechnologie, beschrijft een aantal manieren waarop de TLA- technologie de kwaliteit van genetisch onderzoek kan verbeteren.

Zo worden onder andere de analyse van het MLL- gen, betrokken bij het ontstaan van leukemie, en de voor erfelijke borstkanker verantwoordelijke genen BRCA1 & BRCA2 beschreven. In deze analyses zijn klinisch relevante veranderingen gevonden die met bestaande technieken onopgemerkt bleven.

Lichaamsvreemde DNA-sequenties
De TLA-technologie blijkt ook zeer geschikt is voor de analyse van lichaamsvreemde DNA- sequenties die in eigen DNA beland zijn. Dit vreemd DNA kan viraal DNA zijn maar ook experimenteel geïntroduceerde genen die in modelorganismen of celsystemen worden geplaatst bijvoorbeeld voor de productie van medicijnen.

De TLA-technologie belooft daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan onder meer klinisch genetisch onderzoek en de ontwikkeling van op maat gesneden therapie bij kanker.

Plaats een reactie