Nieuwe subsidies onderschrijven belang Dementelcoach

0
593

Met de nieuwe subsidies van het VSB-fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds NutsOhra, het RCOAK en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kan Dementelcoach meer mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen.

Daarnaast kunnen verwijzers geattendeerd worden op de problemen van deze mantelzorgers en de noodzaak om hen tijdig door te verwijzen.

Dementelcoach biedt professionele telefonische begeleiding aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Deze zorg is noodzakelijk omdat tachtig procent van hen overbelast is of risico loopt op overbelasting.

Tijdige signalering overbelasting mantelzorger bespaart veel leed en kosten
In Nederland hebben circa 235.000 mensen dementie. Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door een naaste. Deze zorg is intensief en wordt gaandeweg steeds zwaarder. Mantelzorgers hebben hierdoor meer gezondheidsklachten, gebruiken drie tot vier keer meer medicatie en gaan vier maal vaker naar de huisarts. Ook hebben zij een kortere levensverwachting dan leeftijdsgenoten. Tijdige signalering van (dreigende) overbelasting en doorverwijzing naar Dementelcoach zorgt voor aantoonbare reductie van stress en de daaruit voorkomende klachten. Dit vergroot de draagkracht van mantelzorgers waardoor zij langer thuis voor hun naaste met dementie kunnen zorgen.

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de naasten van mensen met dementie. In circa tien telefonische sessies krijgen de mantelzorgers ondersteuning en begeleiding van professionals uit de psychogeriatrie. Bij een vaste coach kunnen ze hun hart luchten, advies inwinnen en problemen bespreken. Aanmelden bij Dementelcoach kan via telefoonnummer 0800 – 0228077 (gratis) of e-mail info@dementelcoach.nl.

Gratis
Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden.

Meer informatie
www.dementelcoach.nl