Nieuwe stichting versterkt aansluiting onderwijs op bedrijfsleven

Op 1 januari 2012 gaat de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) officieel van start. Op 25 november 2011 heeft de Algemene Vergadering van de vereniging Colo de statuten goedgekeurd. De vereniging Colo houdt per 1 januari 2012 op te bestaan. De taken van Colo gaan over naar de stichting SBB.

Doelstelling van de stichting is het borgen van een optimale aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In 2012 wordt Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad) voorzitter, Michaël van Straalen (vice voorzitter MKB Nederland) vicevoorzitter en Ben Rijgersberg, de huidige directeur Colo, directeur SBB en ambtelijk secretaris van het bestuur.

Optimale aansluiting beroepsonderwijs op bedrijfsleven
SBB gaat afspraken maken die voor alle bedrijfstakken gelden, zoals de zorg en de bouw. Deze sectoren geven hier na vaststelling door de minister, een eigen invulling aan. De afspraken gaan over de stagebegeleiding, opleidingseisen, examinering en doelmatigheid. Zo kunnen de scholen beter inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en studenten goed adviseren over de kansen op een baan.

Kenniscentra en Coördinatiepunt
Ook de kenniscentra zullen in de komende periode paritair bestuurd gaan worden. De sector overstijgende samenwerkingsprojecten zoals stagemarkt.nl blijven in SBB verband bestaan.
Het huidige Coördinatiepunt dat nog in opdracht van het ministerie OCW werkt, zal vanaf 1 januari 2012 in opdracht van SBB gaan werken. De toetsing blijft op onafhankelijke wijze plaatsvinden.

Naam Colo verdwijnt, bureau niet
Per 1 januari 2012 verdwijnt na 58 jaar de naam Colo. Op die datum is de vereniging opgeheven. Colo verdwijnt uit alle uitingen. Het bureau SBB neemt een aantal maatregelen om relaties te informeren over de nieuwe situatie. Er is een geheel nieuwe huisstijl ontwikkeld. Eén van de initiatieven is de plaatsing van een animatiefilm op de website.