Nieuwe richtlijnen voor huisarts over leefstijladvies

Bijna iedereen vindt gezondheid de belangrijkste waarde in het leven. Toch is het voor veel mensen lastig om gezond te leven doordat zij kampen met tabaksverslaving, overmatig alcoholgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging of ongezonde voedingspatronen.

Leefstijladvies
Een goede leefstijladvisering en zo nodig begeleiding van de gewenste gedragsverandering is dan van groot belang. Omdat huisartsen en zorggroepen behoefte hebben aan ondersteuning bij de leefstijladvisering en begeleiding van gedragsverandering, heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) – in samenwerking met andere beroepsorganisaties – de Zorgmodules Leefstijl gepubliceerd.

Voor patiënten zijn op Thuisarts.nl veel informatie en adviezen over een gezonde leefstijl te vinden. Ook zijn samen met Patiëntenfederatie NPCF zes korte films en een Gezond Leven-kaart gemaakt.

Alcohol, bewegen, roken, voeding
De thema’s in de Zorgmodules Leefstijl zijn:
– Alcohol: gericht op mensen met een drinkpatroon dat lichamelijke, psychische of sociale problemen veroorzaakt, of zelfs aanzienlijke beperkingen of lijdensdruk geeft.
– Bewegen: gericht op mensen met risicofactoren of (chronische) ziekten bij wie het aanleren van een gezond bewegingsgedrag onderdeel is van de behandeling.
– Roken: gericht op alle rokers die zelf willen stoppen of bij wie stoppen met roken van belang is vanwege zwangerschap of aan roken gerelateerde klachten en risico’s.
– Voeding: gericht op mensen met risicofactoren of (chronische) ziekten bij wie het aanleren van een gezond voedingsgedrag onderdeel is van de behandeling.

Wat houdt een goede leefstijladvisering in?
De Zorgmodules gaan ook in op algemene aspecten die bij elke vorm van leefstijladvisering aan de orde zijn, zoals:
– motiverende gespreksvoering: om de patiënt vertrouwen te laten krijgen in het eigen vermogen tot gedragsverandering;
– het verantwoord stimuleren van zelfmanagement bij die patiënten die hiertoe voldoende vaardigheden hebben;
– samenwerkingsafspraken binnen zorggroepen of met andere eerstelijnszorgverleners;
– het opzetten en onderhouden van een sociale kaart.
Ook het aankaarten, inventariseren en evalueren van leefstijlproblematiek komen aan de orde.

Leefstijlverandering is niet makkelijk
Karolien van den Brekel, huisarts in Leidsche Rijn zegt het volgende over de Zorgmodules Leefstijl: “We weten allemaal dat leefstijlverandering niet makkelijk is, veel mensen weten wat ze zouden moeten veranderen, maar kunnen wel ondersteuning gebruiken. Het blijkt dat ze daarin zeker ook een rol voor de huisarts zien. Zo verwachten ze signalering, ondersteuning en goede verwijzing van de huisarts. De NHG Zorgmodules Leefstijl geven een mooi overzicht van wat de huisarts en praktijkondersteuner kunnen betekenen in de ondersteuning van de patiënt om gezonder te leven. Dat maakt het ook leuk om dit stuk zorg als huisarts te mogen bieden!”

Bruikbaar voor alle zorgverleners
De richtlijnen zijn ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en zorggroepen ter ondersteuning van hun leefstijladvisering aan volwassenen. De Leefstijlmodules zijn bovendien bruikbaar voor alle andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijn die zich bezighouden met leefstijladvisering, zoals fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Ook voor aanbieders van sport- en beweegprogramma’s in de buurt (nuldelijn) kunnen de Leefstijlmodules behulpzaam zijn.

Plaats een reactie