Nieuwe richtlijn spoedgevallendienst tandartsen stelt patiënt centraal

Tandartsen hebben de regels vernieuwd omtrent de organisatie van de spoedgevallendienst waarop mensen buiten werktijden kunnen terugvallen bij pijnklachten. De essentie van de nieuwe richtlijn is dat deze meer geformuleerd is vanuit het patiënten- en consumentenperspectief.

Tandartsen hebben zich bij het opstellen van de richtlijn dan ook gebaseerd op de wensen van patiëntenfederatie NPCF. Zo moet het voor de patiënt altijd duidelijk zijn wie zijn of haar tandarts waarneemt bij afwezigheid en moeten patiënten altijd op begrip kunnen rekenen, ook als hun klachten meevallenen en niet-spoedeisend blijken te zijn. Persoonlijke gevoelens of overwegingen uit concurrentie mogen niet belemmeren dat een tandarts toetreedt tot een spoedgevallendienst. De nieuwe richtlijn die per 1 januari 2011 in werking treedt zal tevens gelden als medisch-tuchtrechtelijke toetsnorm.

“Als patiënt is het al vervelend genoeg om pijn te hebben. Als je dan terecht komt bij de spoedgevallendienst moet dat soepel gaan en geen extra gedoe geven. Onze vernieuwde richtlijn voor spoedgevallen stelt daarom de patiënt centraal. Gelukkig hebben vrijwel alle Nederlandse tandartspraktijken een goede spoedgevallendienst waar je als patiënt terecht kunt. Als tandartsen gaan we extra onze best doen iedereen zo snel mogelijk te helpen en om mensen uit te leggen dat niet iedere vorm van pijn meteen een spoedgeval is”, aldus NMT-voorzitter en tandarts Rob Barnasconi.

Plaats een reactie