Nieuwe registratiekamer voor kinderen met epilepsie

Op woensdag 25 januari 2012 wordt de nieuwe EEG-video registratiekamer voor kinderen met epilepsie op afdeling Dolfijn van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) feestelijk geopend. De realisatie van deze monitoring unit werd mogelijk gemaakt door een gift van de Jack Rabbit Foundation.

Voor het eerst kunnen nu in het WKZ, onderdeel van het UMC Utrecht, kinderen met epilepsie gedurende 24 uur intensief worden geobserveerd, door tegelijkertijd een digitale video-opname te maken en een EEG (hersenfilmpje) te registreren. Op de Jack Rabbit kamer kan een kind met mogelijke epilepsie in aanwezigheid van een ouder dag en nacht worden gefilmd, terwijl het EEG continu wordt opgenomen.

De kamer is bedoeld voor twee categorieën patiënten. Op de eerste plaats worden hier registraties verricht bij kinderen die mogelijk voor epilepsiechirurgie in aanmerking komen. Door een gelijktijdige EEG-video aanvalsregistratie kan precies worden vastgesteld waar de epileptische aanvallen in de hersenen beginnen. Dit is het startpunt voor verdere preoperatieve diagnostiek. De resultaten van EEG-video monitoring bepalen of (en hoe) kinderen met refractaire epilepsie (niet op medicatie reagerende vorm van epilepsie) kunnen worden geopereerd.

De tweede categorie patiënten betreft kinderen met onbegrepen nachtelijke aanvallen. De EEG-registratie tijdens de slaap maakt duidelijk of de aanvallen een epileptische oorsprong hebben. Ook kinderen met het zogenaamde ESES-syndroom komen voor een nachtregistratie in aanmerking. Zij hebben vrijwel continue epileptische EEG-afwijkingen tijdens slaap, waardoor hun cognitieve functioneren overdag nadelig wordt beïnvloed. In het WKZ is de afgelopen jaren veel ervaring met deze aandoening opgedaan.

Landelijk expertisefunctie
De afdeling kinderneurologie van het UMC Utrecht heeft in Nederland een topreferente functie voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige en niet op medicatie reagerende vormen van epilepsie (refractaire epilepsie). Het UMC Utrecht is bovendien het enige centrum in Nederland waar epilepsiechirurgie bij kinderen met refractaire epilepsie mogelijk is.

Met de nieuwe registratiekamer in het WKZ bouwt de Utrechtse kinderneurologie haar landelijke expertisefunctie op het gebied van refractaire kinderepilepsie verder uit.

De Jack Rabbit Foundation heeft een subsidie van 60.000 euro aan kinderneuroloog Kees Braun toegekend om deze monitoring kamer mogelijk te maken. De stichting concentreert zich op het verbeteren van levenskwaliteit, gezondheid en educatieve mogelijkheden van kinderen in Nederland. Twee ambassadeurs van de stichting, Edwin Rutten (‘Ome Willem’) en Juliette de Wijn (‘Gemma Glitter’), zullen de opening van de kamer opluisteren met een feestelijk programma voor de opgenomen kinderen in het WKZ.

Plaats een reactie