Nieuwe regels voor drinkwater in werking

Zuiver en schoon drinkwater is een primaire behoefte. In Nederland behoort de kwaliteit van het drinkwater tot de hoogste in de wereld. Vanaf 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterregelgeving in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat de levering en kwaliteit gegarandeerd blijven en ook niet te veel kost.

Drinkwaterbedrijven moeten met de nieuwe wet meer inzicht bieden aan de consument in de kosten van drinkwater. Daartoe publiceren zij voortaan jaarlijks een overzicht van de tarieven voor drinkwater, waarbij onderscheid wordt gemaakt in aansluitkosten, vastrecht en kubieke meterprijs. Hiermee wordt duidelijk hoe de tarieven zijn afgeleid uit de gemaakte kosten. De minister van Infrastructuur en Milieu kan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) om advies vragen op het punt van de drinkwatertarieven.

Ook bij rampen en in crisisomstandigheden moet de levering van drinkwater zeker gesteld zijn. Daarom verplicht de nieuwe Drinkwaterwet de drinkwaterbedrijven om een leveringsplan op te stellen. Hierin maken de bedrijven helder hoe zij in noodsituaties toch drinkwater leveren. Dit kan bijvoorbeeld via flessen of pakken.

Ook nieuw is dat drinkwaterbedrijven moeten beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water, vanaf het moment dat het wordt opgepompt tot het moment dat het uit de kraan komt, voldoet aan de hoogste eisen. Andere nieuwe elementen in de Drinkwaterregelgeving zijn een ontheffingvereiste bij gebruik van biociden in drinkwater (bijvoorbeeld in verband met legionellapreventie) en de verplichte inschakeling van een gecertificeerd bedrijf om een legionella-risico-analyse en -beheersplan op te stellen.

Ons land heeft 10 drinkwaterbedrijven, die jaarlijks totaal 1,1 miljard m3 drinkwater leveren van uitstekende kwaliteit. Huishoudens gebruiken daarvan ongeveer tweederde. Industrie, landbouw en dergelijke gebruiken de rest. Per persoon gebruiken we gemiddeld 126 liter water per dag om te drinken, ons voedsel te bereiden, persoonlijke hygiëne en voor andere huishoudelijke toepassingen. De nieuwe Drinkwaterregelgeving zorgt er voor dat in deze primaire behoefte op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze wordt voorzien.