Nieuwe regels diergeneesmiddelen leiden tot besparing voor bedrijfsleven

De administratieve verplichtingen bij het afleveren en gebruik van diergeneesmiddelen worden vereenvoudigd. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zegt dat dit een besparing oplevert in administratieve lasten van € 13 miljoen voor dierenartsen, veehouders en distributeurs. De nieuwe regeling gaat vandaag in.

In de oude Diergeneesmiddelenregeling staan artikelen voor verschillende doelgroepen door elkaar. Nu is het duidelijker welke verplichtingen gelden voor de distributeur, de dierenarts en de veehouder. De regelgeving is nu zoveel mogelijk beperkt tot de Europese verplichtingen, maar er blijft een nationale aanvulling nodig om inzicht te hebben in het gebruik van diergeneesmiddelen. Dit houdt verband met het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij, wat moet bijdragen tot vermindering van de antibioticaresistentie.

De mate van administratieve lastendruk wordt vergeleken met het ijkjaar 2007. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke administratieve lasten door regelgeving aan het bedrijfsleven worden opgelegd. Het kabinet wil in 2011 voor alle departementen een lastenvermindering bereiken van 25%. Met de wijziging van de Diergeneesmiddelenregeling wordt tot nu toe ruim een derde van de totale doelstelling voor het ministerie van LNV behaald.