Nieuwe programmalijn Zorgstelsel en sturing

Het NIVEL bundelt zijn onderzoek naar bedoelde en onbedoelde effecten van het nieuwe zorgstelsel, naar gereguleerde concurrentie en de rol van verzekeraars in het stelsel, in een nieuwe programmalijn: ‘Zorgstelsel en sturing’.

Binnen de nieuwe programmalijn doet het NIVEL onder meer onderzoek naar het zorgstelsel, de keuzes van zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Ook wordt onderzocht hoe verzekerden aankijken tegen de zorgverzekeraars. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg en het Verzekerdenpanel maken daarom voortaan deel uit van de nieuwe programmalijn. Daarnaast participeert deze in de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (in oprichting), een samenwerking tussen de Open Universiteit, het NIVEL en zorgverzekeraar UVIT.

Voor de nieuwe programmalijn heeft het NIVEL een bekwaam programmaleider gevonden in dr. Judith de Jong. Zij gaat deze functie per 1 oktober vervullen. Judith de Jong doet al sinds 2002 onderzoek naar herziening van het zorgstelsel. Zij werkte mee aan de evaluatie van de Zorgverzekeringswet, aan de evaluatie van de Wet Marktordening gezondheidszorg, en zij coördineert al sinds 2006 het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL.

Waarom een nieuwe programmalijn? NIVEL-directeur Peter Groenewegen: “Met de Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening gezondheidszorg is in Nederland gereguleerde concurrentie in het zorgstelsel geïntroduceerd. Dit is een grote verandering. Het zorgstelsel is nu volop in beweging en er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Hoe gereguleerde concurrentie uit gaat pakken – of dit het verwachte effect heeft en wat onbedoelde effecten zijn – is eigenlijk nog onbekend. Die effecten worden binnen de nieuwe programmalijn onderzocht. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid is verschoven van de overheid naar marktpartijen, zoals verzekeraars. Wat betekent dat? Wie is in de nieuwe situatie waarvoor verantwoordelijk? En hebben we een signaleringssysteem dat op tijd aangeeft dat iets misgaat?

Dit zijn allemaal vragen waar het NIVEL binnen deze programmalijn een antwoord op gaat zoeken. Het starten van deze programmalijn past in een bredere ontwikkeling van de toegenomen aandacht voor governance en verantwoordelijkheid.”

Plaats een reactie