Nieuwe polikliniek verbetert nazorg na opname op Intensive Care

Vorige week is in Tergooi Hilversum een speciale polikliniek geopend voor patiënten die opgenomen zijn geweest op de afdeling Intensive Care (IC). De polikliniek richt zich op de nazorg van (ex) IC-patiënten en hun naasten en werd geopend door Gerard Innemee, lid raad van bestuur van Tergooi. Hij overhandigde een bloemetje aan de eerste patiënt.

Gerard Innemee, lid van de raad van bestuur, overhandigt een bloemetje aan de eerste patiënt Peter van Erp.

Een opname op de Intensive Care kan een traumatische ervaring zijn. Door ernstige ziekte of medicijnen kunnen patiënten bijvoorbeeld waanbeelden krijgen. Infusen en drains kunnen dan in de beleving van sommige patiënten zomaar in enge spinnen veranderen. Maanden na de opname kunnen zij nog geestelijke en lichamelijke klachten hebben, zoals angsten, depressies, krachtverlies en vermoeidheid.

Patiënten die opgenomen zijn geweest op de Intensive Care, komen na ontslag uit het ziekenhuis terug bij hun medisch specialist. In veel gevallen zal deze de specifieke aandoening verder behandelen. De algehele conditie en problemen die voortkomen uit een opname, komen dan minder aan bod. De nieuwe polikliniek stelt juist deze lichamelijk en geestelijke gevolgen van de Intensive Care opname centraal.

Doorverwijzing
Op de polikliniek worden patiënten en eventuele naasten begeleid door een intensivist en een gespecialiseerd IC-verpleegkundige die de opname op de Intensive Care met de patiënt bespreekt. Soms is een bezoek aan de IC-afdeling voldoende om te helpen bij de verwerking, soms is gespecialiseerde hulp nodig, zoals een doorverwijzing naar de psycholoog, logopedist of fysiotherapeut.

De poli werkt daarom samen met diverse afdelingen binnen en buiten Tergooi, zoals maatschappelijk werk, logopedie, fysiotherapie en de afdeling Revalidatie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Meer informatie
De polikliniek is bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur via (035) 688 72 31 of via e-mail poliintensivecare@tergooiziekenhuizen.nl.

1 gedachte over “Nieuwe polikliniek verbetert nazorg na opname op Intensive Care”

Laat een antwoord achter aan Linda van Erp Antwoord annuleren