Nieuwe meettechniek brengt brandstof uit zonlicht dichterbij

Voor het eerst zijn gedetailleerde opnamen gemaakt van een chemische reactie die door licht wordt versneld. De scheikundigen van de Universiteit Utrecht lieten hiervoor een speciale microscoop zelf onderdeel zijn van de chemische reactie. De resultaten zijn op 19 augustus 2012 gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature Nanotechnology. Bert Weckhuysen: “Nu kunnen we gericht werken aan een rendabele duurzame brandstof uit zonlicht”.

Sommige chemische reacties vinden sneller plaats onder invloed van licht en in contact met katalysatordeeltjes. Deze fotokatalytische reacties zijn nu tot op moleculair niveau in beeld te brengen dankzij een nieuwe meettechniek die de Utrechtse scheikundigen prof. Bert Weckhuysen, Evelien van Schrojenstein Lantman en Arjan Mank in samenwerking met hun Duitse collega’s hebben ontwikkeld.

Brandstof uit zonlicht
De onderzoekers denken dat hun onderzoek nieuwe mogelijkheden kan bieden voor het verbeteren van de zogenaamde solar fuels. Net als bij fotosynthese in planten, wordt bij deze duurzame brandstof de energie van zonlicht opgeslagen in moleculen. “Solar fuels zijn momenteel economisch niet rendabel omdat nog niet bekend is hoe de brandstof efficiënt moet worden geproduceerd”, aldus Weckhuysen. “Onze nieuwe meettechniek maakt het mogelijk om precies te zien wat er gebeurt tijdens het maken van solar fuels en zo verbeteringen te bedenken.”

Zilveren naald
De onderzoekers maakten voor hun nieuwe meettechniek slim gebruik van de scherpe naald waarmee een tip-enhanced Raman microscoop vlak boven een oppervlak opnamen maakt. Weckhuysen: “Het laagje zilver op de naald gaat in combinatie met licht als katalysatordeeltje werken. De aangepaste microscoop wordt dus zelf een onderdeel van de chemische reactie en kan hierdoor de reagerende moleculen tot op het kleinste detail volgen.”

Plaats een reactie