Nieuwe medicatiehouder reduceert kans op fouten

Een nieuwe medicatiehouder bij het ziekenhuisbed wordt deze week ingevoerd in Máxima Medisch Centrum om de kans op medicatiefouten nog verder terug te dringen. De medicatiehouder is op een vaste plek op elk nachtkastje geplaatst, herkenbaar voor de patiënt en de verpleging.

“Er is een tijdje proef gedraaid om te onderzoeken of de nieuwe houder goed werkt”, zegt Sjoukje Troost, ziekenhuisapotheker van Máxima Medisch Centrum. “Zowel de patiënt als de verpleging waren enthousiast, omdat de nieuwe houder bijdraagt aan overzichtelijkheid. De verpleging ziet in één oogopslag of medicatie al is ingenomen en kan vervolgens de patiënt eraan helpen herinneren. Dit leidt tot een meer consequente inname van geneesmiddelen door de patiënt.”

Medicijnen worden in ziekenhuizen verstrekt via medicijnbekertjes. Het risico dat patiënten door deze bekertjes medicijnen niet innemen is aanwezig: ze blijven soms onaangeroerd op een nachtkastje staan, of worden per ongeluk met de afwas opgeruimd.

De Inspectie GezondheidsZorg constateerde in 2010 dat medicatiefouten in zorginstellingen relatief veel voorkomen. Máxima Medisch Centrum streeft maximale veilige zorg bij medicatiegebruik na door de kans op fouten te minimaliseren. Naast het ontwikkelen van maatregelen in processen van zorgverleners (veilig voorschrijven, veilige distributie, veilig klaarmaken van geneesmiddelen) is met de nieuwe medicatiehouder ook een verbeterstap gemaakt in het moment van toedienen. De medicatiehouder is uniek in Nederland.

Plaats een reactie