Nieuwe Masterclass Verzuimmanagement voor Psychologen

Falke & Verbaan heeft een Masterclass ontwikkeld voor eerstelijnspsychologen die advies uitbrengen naar medewerker en organisatie. Veelal wordt deze psycholoog geconfronteerd met individuele verzuimende medewerkers en komt dan in een lastig parket tussen de cliënt en de werkgever. De doelstelling van deze Masterclass is dat de psycholoog zich bewust wordt van de verschillende rollen, met name de rol als organisatieadviseur.

Onderwerpen die in de tweedaagse training o.a. aan bod komen:
– De visie op verzuim die gebaseerd is op het gedragsmodel. Deze visie gaat uit van verzuim als een vorm van beïnvloedbaar gedrag in plaats van als een logisch gevolg van ziekte.
– De rollen van de verschillende actoren bij verzuim: psycholoog, bedrijfsarts, leidinggevende en medewerker.
– De geschiedenis van de arbodienstverlening.

Falke & Verbaan is een onafhankelijk toonaangevend HRM-organisatie-adviesbureau, dat o.a. verzuimtrainingen verzorgt voor HR professionals, bedrijfsartsen en nu ook voor psychologen. Inmiddels hebben honderden bedrijfsartsen een soortgelijke Masterclass al gevolgd.

Het centrale uitgangspunt in de trainingen en advies trajecten is dat het gedrag van de mens in zijn werk, in interactie met zijn omgeving, te beïnvloeden is. De manier waarop individuen zich binnen een organisatie gedragen, heeft direct invloed op inzetbaarheid en productiviteit van het totaal en daarmee op het resultaat van een organisatie. Het gedrag van medewerkers en daarmee het functioneren van de organisatie is te beïnvloeden door medewerkers aan te spreken op mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Meer informatie over de Masterclass leest u op de website van Falke & Verbaan.

Plaats een reactie