Nieuwe markers hoopgevend in de strijd tegen nierschade

Nieuwe markers – stoffen die in de urine kunnen worden aangetroffen – lijken aanvullende mogelijkheden te bieden in de zorg voor patiënten met een verstoorde nierfunctie. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Ferdau Nauta.

Steeds meer mensen kampen met een verstoorde nierfunctie. Door een verstoorde nierfunctie neemt het risico op hart- en vaatziektes, ernstig nierfalen en overlijden toe. Het is daarom van belang nierschade in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Screening op eiwitverlies in de urine is hiervoor een belangrijke methode die goede resultaten biedt. Nieuwe markers bieden aanvullende mogelijkheden, zo blijkt.

Nauta laat zien dat nieuwe markers als KIM-1, NGAL en H-FABP al verhoogd zijn voordat andere tekenen van nierschade aanwezig zijn. Ze kunnen dus helpen nierschade nog vroeger op te sporen. Ook kunnen de markers gebruikt worden om het verloop van nierschade te voorspellen en kunnen ze helpen de kans op problemen na een transplantatie beter in te schatten. Verder blijkt dat de nieuwe markers gebruikt kunnen worden om nierbeschermende medicijnen optimaal te doseren. Nauta spreekt van veelbelovende ontwikkelingen. Maar voordat de nieuwe markers in de kliniek kunnen worden gebruikt, is nog wel uitgebreid nader onderzoek nodig.

Ferdau Nauta (Heerenveen, 1981) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdeling Nefrologie en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek maakt deel uit van PREVEND, een bevolkingsonderzoek in Groningen naar eiwit in de urine. Nauta is in opleiding tot internist in het Martini Ziekenhuis te Groningen.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. F.L. Nauta
Proefschrift: Urinary markers of glomerular and tubular damage in chronic kidney disease
Promotor(s): prof.dr. P.E. de Jong
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 18 januari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie