Nieuwe leerstoel richt zich op ervaringen en behoeften van Alzheimerpatiënten en hun omgeving

Het startpunt voor een betere zorg voor Alzheimerpatiënten is de ervaring van patiënten en hun omgeving zelf. Inzicht in de ervaringen en behoeften van deze patiënten leidt tot een betere kwaliteit van leven voor deze sterk groeiende groep. Dat stelt prof. dr. Rose-Marie Dröes in haar oratie bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie’ aan VU medisch centrum.

De ziekte van Alzheimer is inmiddels meer dan 100 jaar bekend. Onderzoek naar deze meest voorkomende vorm van dementie richt zich hoofdzakelijk op oorzaken, vroege diagnose en toekomstige behandeling. Het onderzoek naar de beleving van mensen met dementie zelf bestaat pas sinds enkele decennia. Dit onderzoek vanuit het psychosociale perspectief geeft inzicht in welke symptomen een direct gevolg zijn van de ziekte en welke veroorzaakt worden door acceptatie en aanpassing aan de ziekte. Psychosociaal onderzoek heeft tot doel om de kwaliteit van leven van Alzheimerpatiënten te verbeteren en ontregelingen van het dagelijks leven te voorkomen of te behandelen.

Hoogleraar Dröes zal zich de komende jaren richten op onderzoek naar de beleving en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers, de ontwikkeling van innovatieve interventies die hierbij aansluiten en de effectiviteit ervan. Speciale aandacht zal zij geven aan de verspreiding en implementatie van de resultaten en scholing van professionals in de ouderenzorg.

Ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In totaal zijn in ons land zo’n 230.000 mensen met dementie. Verwacht wordt dat dit aantal in 2050 ruim zal zijn verdubbeld. Momenteel woont 70% van de mensen met dementie thuis en 30% in zorginstellingen. Terwijl er in 2000 in Europa nog 69 werkenden tegenover elke persoon met dementie waren, wordt verwacht dat dit er in 2050 nog slechts 21 zullen zijn. Dit zal grote consequenties hebben voor de zorg die geboden kan worden aan mensen met dementie, zowel professioneel als informeel.

Prof. dr. Dröes spreekt haar oratie ‘Omgaan met dementie; het psychosociale perspectief’ uit op vrijdag 21 mei om 14.30u in de Aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Plaats een reactie