Nieuwe leden in Raad van Toezicht Lievensberg ziekenhuis

Prof. dr. mr. M. Buijsen, hoogleraar Recht en Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, en mr. drs. J. Dingelstad, huisarts in Bergen op Zoom, zijn met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis.

Prof. Buijsen is oprichter en voorzitter van de interfacultaire leerstoelgroep Recht & Gezondheidszorg. Hij heeft daarnaast zitting in diverse klachten- en bezwaarschriftencommissies en is lid van de medisch-ethische toetsingscommissie van het Maasstad Ziekenhuis.
De heer Dingelstad studeerde behalve geneeskunde ook Nederlands recht, met als specialisatie gezondheidsrecht. Dingelstad is sinds 1997 werkzaam als huisarts en als medisch juridisch adviseur. Hij heeft enkele jaren invulling gegeven aan het voorzitterschap van de Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o. en hij was in 2006 medeoprichter van de huisartsencoöperatie Bergen op Zoom.

De leden van de Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis kijken actief mee over de schouders van de bestuurders van het ziekenhuis. Zij doen dat vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond. De leden worden voorgedragen door onder meer de Cliëntenraad, de huisartsen in de regio, de medische staf en de Ondernemingsraad.

Prof. Buijsen is voorgedragen door de Cliëntenraad, hij volgt de heer W. Nuis op. De huisartsen in deze regio droegen hun collega Dingelstad voor. Hij komt in de plaats van de heer C. Heuvelmans.

Plaats een reactie