Nieuwe kankertherapie zeer succesvol bij honden en katten

Prof.dr. Jolle Kirpensteijn van de Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) met succes een nieuwe methode toegepast om kanker bij honden en katten te behandelen. Het gaat hierbij om het inspuiten van kwaadaardige tumoren met radioactieve bolletjes. Naar verwachting kan deze therapie snel ook bij mensen worden toegepast. ‘Onderzoek bij honden en katten is essentieel voor het genezen van kanker bij de mens’. Dit betoogt Jolle Kirpensteijn, hoogleraar bij het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde, in zijn oratie op 23 oktober.

Sommige tumoren bij de honden en katten die door Kirpensteijn werden behandeld waren duidelijk verkleind na slechts één behandeling met de zogenaamde holmiumtherapie en andere verdwenen zelfs helemaal. Het grootste voordeel van de therapie is dat er nauwelijks bijwerkingen optraden. Bij de holmiumtherapie worden kleine radioactieve bolletjes in de tumor gebracht en wordt het tumorweefsel van binnenuit bestraald, zonder dat er veel schade ontstaat aan de omliggende gezonde weefsels. De nieuwe injectietechniek kan dankzij de nauwe samenwerking tussen de dierenartsen en humane artsen naar verwachting snel bij mensen worden toegepast. De radioactieve bolletjes zijn ontwikkeld op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het UMC Utrecht.

Het ‘gezondheid gelijk-principe’
Het onderzoek van Kirpensteijn past binnen het ‘one-health-principle’, vrij vertaald het ‘gezondheid-gelijkprincipe’. Dat principe gaat ervan uit dat de (dier)geneeskundige beroepsgroepen nauw moeten samenwerken in het voorkomen, de behandeling en de zorg van ziekten die voorkomen bij meerdere species, inclusief de mens. De tumoren bij gezelschapsdieren gedragen zich vaak hetzelfde als tumoren bij de mens en de vele behandelingsmogelijkheden op de faculteit Diergeneeskunde zijn identiek aan behandelingen bij mensen. Omdat huisdieren vaak spontane kankertypen hebben die sterk lijken op de menselijke tumoren, is onderzoek, behandeling en samenwerking op dit gebied zeer waardevol.

Oratie
Prof.dr. Jolle Kirpensteijn, hoogleraar bij het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde, houdt zijn inaugurele rede op vrijdag 23 oktober om 16.15 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Growth and Differentiation
De Universiteit Utrecht heeft haar toponderzoek gebundeld in vijftien focusgebieden. Met deze focusgebieden wil de Universiteit Utrecht hoogwaardig onderzoek stimuleren en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Het hierboven beschreven onderzoek valt onder de endocrinologische oncologietak van het onderzoeksprogramma Tissue Repair, onderdeel van het focusgebied ‘Growth and Differentiation’. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de moleculaire processen in de cel die onder meer zorgen voor het ontstaan van kanker en andere ziekten. Ook genomics en stamcelonderzoek vallen deels onder dit focusgebied. Meer informatie is te vinden op www.uu.nl/focusgebieden.

Plaats een reactie