Nieuwe Isala-ziekenhuis wil de beste worden

Onder grote publieke belangstelling opende Koningin Máxima donderdag 17 oktober 2013 het nieuwe Isala-ziekenhuis in Zwolle.

Isala (17)

Voorzitter van de raad van bestuur Marjanne Sint noemde het fraai vormgegeven pand een van de mooiste ziekenhuizen van Nederland. ‘Onze ambitie is om ook een van de beste te worden, misschien wel de beste.’ Op het gebied van oncologie denkt Isala met haar specifieke, patiëntgerichte aanpak het bekende Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam te kunnen overtreffen.

Door: Bert Groenman | Fotograaf: Richard Hofste

Isala (7)Hare Majesteit Koningin Máxima, fotograaf: Richard Hofste.

Na de openingshandeling bracht Maxima een bezoek aan het Amalia kindercentrum en de afdeling Hartbewaking, waarbij ze haar bewondering uitsprak over de bijzondere opzet van het nieuwe ziekenhuis. In het ontwerp is gekozen voor een bouwstijl waarin efficiency, rust en een groene omgeving het genezingsproces van de patienten bevorderen.

Isala (14)Hare Majesteit Koningin Máxima, fotograaf: Richard Hofste.

Architectenbureau Alberts & Van Huut ontwierp al eerder spraakmakende, organische gebouwen, zoals het hoofdkantoor van de Gasunie aan de rand van de stad Groningen. Die bouwstijl is ook kenmerkend voor het ontwerp van Isala: een groot ziekenhuis (met 5000 werknemers), dat klein voelt door de verschillende gebouwen, de zogenaamde vlinders. De verwachting is dat de organische vormen in combinatie met het groene landschap eromheen een positieve uitwerking heeft op medewerkers, bezoekers en patiënten.

Isala (9)Marjanne Sint, voorzitter raad van Bestuur Isala, fotograaf: Richard Hofste.

Bestuursvoorzitter Sint, die per 1 februari 2014 met pensioen gaat en daarna een post gaat bekleden ‘waarvoor het kabinet het licht nog op groen moet zetten’, benadrukte na afloop in een gesprek met de Gezondsheidskrant dat Isala vol inzet op kwaliteit en veiligheid. ‘Patienten gaan voor alles. Maar, menselijke fouten zijn nooit helemaal uit te sluiten. Daarom hebben we iedere week een briefing met staf en directeuren over incidenten, voorzover die zich hebben voorgedaan. We zijn een topklinisch ziekenhuis dat inzet op de hoogst aangeschreven accreditering en certificering. Daarmee houden we onszelf voortdurend een spiegel voor.’

Isala (10)Isala, fotograaf: Richard Hofste.

De domeinen ‘oncologie’, ‘vrouw & kind’ en ‘hart’ noemt Sint de drie speerpunten van Isala, vastgelegd in het strategisch plan van het ziekenhuis. ‘Op het gebied van kanker denken we ons te kunnen meten met het Antoni van Leeuwenhoek en wellicht te overtreffen. ‘We zijn groter en hebben meer patiënten. Wat wij sneller en beter kunnen is de diagnostiek: het geleiden van de patient door dat hele proces, van de radiologie tot de chirurgie en alle disciplines daartussen. Iedere patient krijgt daartoe een regieverpleegkundige toegewezen, een soort vertrouwenspersoon.’ Nieuw in dit verband is ook Intermezzo, het huiskamercomplex dat is gelieerd aan Isala. ‘Daarin kunnen familieleden en vrienden elkaar ontmoeten en ondersteunen.’Met de bouw van het ziekenhuis was 330 miljoen euro gemoeid.

Isala (12)Isala, fotograaf: Richard Hofste.

Plaats een reactie