Nieuwe inzichten rol vetweefsel bij insulineresistentie

Dat vetweefsel een opslagplaats is voor energie, is al lange tijd bekend. Maar het wordt steeds duidelijker dat in vetweefsel ook hormonen worden aangemaakt die de stofwisseling beïnvloeden. Bij mensen met overgewicht kan de uitscheiding van deze hormonen verstoord raken door lokale ontsteking van vetweefsel. Hierdoor kunnen insulineresistentie en type 2 diabetes ontstaan. Omdat steeds meer mensen last krijgen van overgewicht, wordt het steeds belangrijker inzicht te krijgen in deze processen.

Ewa Szalowska bestudeerde de eigenschappen van vetweefsel en de invloed ervan op de hormoonhuishouding en de gen/eiwit expressie. Ze ontdekte onder meer dat in vetweefsel van patiënten met lichte insulineresistentie de metabole genen verlaagd tot expressie komen, terwijl de expressie van ontstekingsgenen gelijk blijft.

Dit suggereert dat eerst veranderingen in de stofwisseling in vetweefsel optreden, voordat er een ontstekingsreactie optreedt. Szalowska identificeerde enkele eigenschappen van vetweefsel en van leverweefsel tijdens een geïnduceerde ontstekingsreactie, die vergeleken kan worden met een ontsteking die voorkomt bij mensen met obesitas.

Ze ontdekte dat vetweefsel een uniek gen/eiwit expressiepatroon laat zien ten opzichte van leverweefsel. Daarmee heeft ze nieuwe aangrijpingspunten gevonden en weefselspecifieke (bio)markers die nuttig kunnen zijn bij diagnose van weefselspecifieke insulineresistentie en de ontwikkeling van een weefselspecifiek medicijn tegen insulineresistentie.

Ewa Szalowska (Polen, 1975) studeerde biochemie in Wroclaw. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Celbiologie (Medical Biomics) van het UMCG. Inmiddels werkt ze als onderzoeker aan de Universiteit in Wageningen.

Promotiegegevens
Promotie: mw. E. Szalowska
Proefschrift: An adipocentric view of the development of insulin resistance
Promotor(s): prof. R.J. Vonk
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 13 april 2011, 13.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie