Nieuwe inzichten in de rol van stollingseiwitten bij trombose

0
602

Trombose, een ontregelde bloedstolling, is één van de meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse wereld. Ilze Dienava-Verdoold deed daarom onderzoek naar de rol van drie eiwitten die een rol spelen bij de bloedstolling: β2-glycoproteïne I (β2GPI), factor zeven activerend protease (FSAP) en proteïne S.

Het eiwit β2GPI is betrokken bij de autoimmuunziekte APS die een verhoogde kans op trombose met zich meebrengt. Dienava-Verdoold ontdekte dat β2GPI door bepaalde type immuuncellen (zogenaamde dendritische cellen) wordt opgenomen. Vervolgonderzoek is nodig om the achterhalen hoe dit de immuunrespons bij APS beïnvloedt.

Het tweede onderzochte eiwit, FSAP, blijkt op een andere manier de bloedstolling te stimuleren dan gedacht. FSAP doet dit niet door via activering van stollingsfactor VII de vorming van trombine te initiëren, maar door binding aan de natuurlijke stollingsremmer TFPI.

Ook het onderzoek naar het derde onderzochte eiwit, proteïne S, leverde een interessant resultaat op. Proteïne S is een bekende natuurlijke remmer van de bloedstolling, maar verliest zijn remmende activiteit wanneer het uit bloedplaatjes ‘geknipt’ wordt door onder meer een enzym.

Dienava-Verdoold vond een relatie tussen de hoeveelheid bloedplaatjes en deze ‘proteolytische inactivatie’ van proteïne S bij patiënten met hematologische maligniteiten. Deze waarneming zou een verklaring kunnen zijn voor de verhoogde kans op trombose bij deze patiënten.

Promotie
Promovendus: Ilze Dienava-Verdoold
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Novel determinants in coagulation pathophysiology: reappraising the role of β2-glycoprotein I, factor seven activating protease and protein S
Promotor 1: Prof.dr. Koen Mertens
Copromotor 1: Dr. Herm-Jan Brinkman
Copromotor 2: Dr. Bas de Laat
Datum en tijd: 29/8/2012