Nieuwe inzichten in de regulatie van waterkanalen in de nier

Het waterkanaal, aquaporine-2 (AQP2), dat noodzakelijk is voor de concentratie van urine, speelt een rol bij verschillende ziektebeelden. Één van de bekendste is nefrogene diabetes insipidus, waarbij patiënten onvoldoende in staat zijn om urine te concentreren.

Door het ontbreken van adequate regulatie van AQP2 lopen deze patiënten een groot risico op uitdroging. Michelle Boone deed onderzoek naar de fysiologische regulatie van AQP2. Hormonale factoren, waaronder ATP en dopamine, spelen een rol bij AQP2-gemedieerd watertransport.

Haar onderzoek beschrijft een aantal mechanismen en receptoren, waarvan ATP en dopamine gebruik maken bij het remmen van watertransport. Daarnaast identificeerde ze een nieuw AQP2-bindend eiwit, dat een rol speelt bij de afbraak van AQP2-waterkanalen. Boone’s onderzoek zorgt voor een beter begrip van de regulatie van AQP2. Mogelijk draagt dit bij aan toekomstige therapieën voor de ziektebeelden waarbij dit waterkanaal een rol speelt.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. M. Boone
Titel promotie: New insights in the regulation of the aquaporin-2 water channel maintaining the water balance
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promotors: De heer prof. dr. M.P.T. Deen
Copromotors: De heer prof. dr. J.H. Robben
Datum: donderdag 27 januari 2011, 10:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie