Nieuwe internationale master in de neurowetenschappen

Een nieuwe tweejarige research master in de neurowetenschappen die gedragen wordt door acht Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten en die in Maastricht wordt gegeven. Dat is waarvoor Brussel onlangs stimuleringsgelden (265.000 euro) heeft toegekend aan de European Graduate School for Neuroscience (EURON), een samenwerkingsverband tussen negen universiteiten in België, Duitsland en Nederland.

De nieuwe internationale master is een initiatief van de Maastrichtse School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van de Universiteit Maastricht. Professor Harry Steinbusch, zowel directeur van EURON als van MHeNS, en dr. Nicole Senden, coördinator van EURON, zijn de drijvende krachten achter de master, waarvoor aan Nederlandse zijde zelfs nieuwe wetgeving nodig is.

De European Master in Neuroscience (EMiN) is een innoverende research master in de neurowetenschappen, en complementair aan andere opleidingen, bijvoorbeeld binnen de faculteit Psychology and Neuroscience. De master richt zich op ziektebeelden als Alzheimer, Parkinson, depressie en schizofrenie en is bedoeld voor biologen, biomedici, levenswetenschappers en moleculaire wetenschappers. Er wordt naar gestreefd de master op te zetten in de vorm van een zogenoemde joint degree-opleiding. Een joint degree is een graad die een instelling verleent, samen met een of meer instellingen in binnen- of buitenland, nadat de student een studieprogramma heeft doorlopen waarvoor de samenwerkende instellingen samen verantwoordelijk zijn.

EMiN voegt kennis van acht universiteiten in de euregio samen, en gaat ook acht modules omvatten, waarbij iedere universiteit verantwoordelijk is voor één module. De partners die zich in de master gevonden hebben, zijn de universiteiten van Aken (RWTH en Klinikum), Keulen, Bonn, Maastricht, Nijmegen, Hasselt, Luik en de UCL Brussel. Bedoeling is dat de neuroscience master, waarvoor het accreditatietraject momenteel loopt, daadwerkelijk van start gaat in september 2012.

Het project krijgt van Brussel voor drie jaar stimuleringsgelden, maar wordt in Nederland ook gesteund door het ministerie van OC en W, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Limburg. EMiN is een pilotproject binnen de zogenoemde Limburgse experimenteerregio, een programma ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. De provincie acht EMiN van belang voor de euregionale kennisinfrastructuur en de kenniseconomie (life sciences). De opzet in de vorm van een joint degree is tevens een pilot in het kader van de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Plaats een reactie