Nieuwe informatie beïnvloedt het menselijk brein

Nieuwe informatie kan zowel een beloning als een bedreiging signaleren. Judith Schomaker toont met haar onderzoek aan dat de waarneming van mensen gevoeliger en reacties sneller worden wanneer zij nieuwe informatie tegenkomen. Ook laat zij zien dat een nieuwe omgeving een positief effect kan hebben op het leervermogen.

Het is al langer bekend dat het brein sterker reageert op nieuwe dan bekende informatie, maar de nieuwe resultaten laten nu ook zien dat deze effecten nog enige tijd aanhouden en het leren van nieuwe informatie kunnen bevorderen. Proefpersonen konden meer woorden onthouden tot 20 minuten nadat zij een nieuwe in plaats van een nieuwe omgeving verkend hadden.

Afleiding
Schomaker: “Omdat nieuwe informatie zowel positieve als negatieve effecten kan hebben, is het niet verwonderlijk dat mensen afgeleid kunnen worden door onverwachte nieuwe informatie. Het zien van iets nieuws kan echter ook leiden tot een toename in aandacht en arousal. Uit mijn onderzoek blijkt dat nieuwigheid een cascade van effecten triggert in het brein, waarbij aandacht, perceptie, gedrag en leervermogen beïnvloed worden. De resultaten laten zien dat nieuwigheid cognitieve prestaties kan verbeteren. Nieuwe stimuli waar het brein meer de aandacht aan besteedde, zoals gemeten met het EEG-signaal, verbeterden het reactievermogen en de waarneming van proefpersonen. In andere studies konden we laten zien dat de nieuwigheid van de omgeving een effect kan hebben op het leren van nieuwe informatie. Proefpersonen konden meer woorden onthouden nadat zij een nieuwe omgeving verkend hadden. Het geheugen bleek ook beter voor woorden die op een nieuwe in plaats van standaard manier gepresenteerd werden. Dit effect werd niet gevonden bij patiënten met Parkinson, wat suggereert dat dopamine, een stof die minder voorkomt in het brein van deze patiënten, een rol speelt bij deze effecten van nieuwigheid op leren”.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE: What’s new? The interaction between novelty and cognition.

Plaats een reactie