Nieuwe formule meet langetermijneffect geneesmiddel

Hart- en vaatziekten vormen nog altijd een belangrijke doodsoorzaak. Er worden voortdurend nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld om de aan deze ziekten gerelateerde risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk of hoog cholesterol, te behandelen. In de testfase gaat men vervolgens na of het middel inderdaad doet wat het beoogt.

Geneesmiddelenonderzoek laat echter zien dat dergelijke middelen niet altijd een beschermend effect op langere termijn hebben, zoals wel verwacht mag worden. Paul Smink ontwikkelde een nieuwe methode om het geneesmiddeleffect op lange termijn beter in te kunnen schatten.

Smink stelt dat niet-beoogde (‘off-target’) effecten mede bijdragen aan de effectiviteit van een geneesmiddel op langere termijn. Maar doordat ze in het huidige geneesmiddelenontwikkelingstraject beschouwd worden als bijwerkingen, worden zulke off-target effecten minder nauwkeurig bepaald en geëvalueerd dan het wel beoogde (‘on-target’) effect.

De promovendus integreerde de on-target en off-target effecten van een vaak gebruikt bloeddrukverlagend geneesmiddel in een zogenaamde Parameter Response Efficacy (PRE) score. Hij concludeert dat een dergelijke PRE-score een betere schatting mogelijk maakt van het langetermijneffect van een geneesmiddel dan een schatting die gebaseerd is op één enkele risicofactor. Hij pleit daarom voor een herstructurering van het huidige ontwikkelingstraject voor geneesmiddelen. Door de PRE-score te implementeren, zou er al tijdens het ontwikkelingstraject een beter beeld moeten ontstaan van de effectiviteit en veiligheid van een geneesmiddel op lange termijn.

Paul Smink (Amersfoort, 1981) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde zijn onderzoek uit bij de afdeling Klinische Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en maakte deel uit van onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd gefinancierd door Topinstitute Pharma en viel binnen het ESCHER-project van dit onderzoeksinstituut. Smink blijft ook na zijn promotie werkzaam bij de afdeling Klinische Farmacologie van het UMCG.

Promovendus: dhr. P.A. Smink; Proefschrift: Biomarkers and assessment of drug efficacy in cardiovascular disease; Promotor(s): prof.dr. D. de Zeeuw; Datum: woensdag 8 mei 2013.

Plaats een reactie