Nieuwe folder voor mensen met angststoornis

Bijna één op de vijf Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven last van een angststoornis. Het komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En het komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ook bij mensen in de omgeving van iemand met een angststoornis is grote behoefte aan betrouwbare informatie. De Hersenstichting-folder Angststoornissen wordt duizenden malen per jaar aangevraagd. Er is nu een herziene versie beschikbaar.

19% van de Nederlanders heeft ooit in zijn leven last van een angststoornis. Per jaar komt dit neer op 1,7 miljoen mensen. De folder geeft informatie over de meest voorkomende angststoornissen. Dit zijn: sociale fobie (7,8% van alle Nederlanders krijgt met deze angststoornis te maken), een specifieke fobie (10,1%), paniekstoornis (3,8%), dwangstoornis (0,9%) en gegeneraliseerde angststoornis (2,3%).

De informatie in de folder geeft de meest actuele stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek weer. Naast een korte uitleg over angst en de uiteenlopende angststoornissen, komen de verschillende behandelingen met de beste resultaten aan de orde. Momenteel wordt bijvoorbeeld onder patiënten met een dwangstoornis onderzoek gedaan naar de behandeling met diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS).

Hierbij worden elektroden in de hersenen geplaatst en wordt een specifiek hersengebied geremd door elektrische stimulatie. Het voordeel van DBS is dat de behandeling kan worden aangepast in de loop van de tijd. Tot nu toe is het effect bij ongeveer zeventig OCS-patiënten onderzocht. Het is nog te vroeg om een definitieve conclusie te trekken, maar de eerste resultaten met DBS zijn hoopgevend.

De nieuwe folder Angststoornissen is gratis. Bestellers betalen alleen de verzend- en administratiekosten. De folder is te bestellen via www.hersenstichting.nl of per telefoon 070-3024747.

Plaats een reactie