Nieuwe Europese richtlijn voor de bescherming van proefdieren

0
670

Beleidsmedewerker van de Europese Commissie Susanna Louhimies geeft uitleg over de nieuwe Europese richtlijn voor de bescherming van dieren voor wetenschappelijk onderzoek. Dat doet zij op het jaarlijks congres van de Biotechnische Vereniging op 9 en 10 november 2011.

Louhimies is eindverantwoordelijke voor de totstandkoming van de nieuwe directive (2010/63/EU). Voor een zaal van betrokkenen bij proefdieronderzoek zal zij onder andere ingaan op alternatieven voor het gebruik van proefdieren, een van de speerpunten in de nieuwe richtlijn. Ook zal zij de jaarlijkse prijs Alternatieven voor dierproeven uitreiken.

Het Europees Parlement heeft op 22 september 2010 de herziening goedgekeurd. Doel van de herziene wetgeving, die verplichtend is voor alle lidstaten van de Europese Unie, is een betere bescherming bieden aan dieren die nodig blijven voor onderzoek en veiligheidsproeven. Daarnaast richt de nieuwe richtlijn zich sterk op een beperken van het aantal dieren dat in experimenten wordt gebruikt en het daar waar mogelijk inzetten van proefdiervrije alternatieven. Tegelijk moet de richtlijn zorgen voor gelijke voorwaarden voor wetenschappelijke instellingen en bedrijven in de EU.

Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van de richtlijn in Nederland, wat neer zal komen op een revisie van de huidige Wet op de dierproeven (Wod). De nieuwe richtlijn treedt in werking op 1 januari 2013.

De Biotechnische Vereniging vertegenwoordigd de art.12 functionarissen (dierverzorgers, biotechnici en analisten) en is als zodanig direkt betrokken bij de uitvoer van proefdierexperimenteel onderzoek in Nederland en gebaat bij een goede implementatie van de richtlijn. Proefdieronderzoek moet aan zeer strenge voorwaarden en eisen voldoen. Het onderzoek in Nederland voldoet daar ruimschoots aan, vooral door de hoge opleidingseisen van de personen die bij het onderzoek zijn betrokken. Deze opleidingseisen worden in de EU-richtlijn niet specifiek verwoord en zullen in de herziene Wod op een juiste manier moeten worden opgenomen. De Biotechnische Vereniging zal zich hiervoor inzetten.