Nieuwe endoscoop spoort meer poliepen op

De Third Eye Retroscoop (afgekort Third Eye) is een recent ontwikkelde ‘achteruitkijk’ endoscoop, die in staat is om poliepen achter plooien of in bochten tijdens een colonoscopie (een darmonderzoek) op te sporen. Anke Leufkens deed onderzoek naar de effectiviteit van de Third Eye in een studie waaraan 9 centra in Europa en de Verenigde Staten meededen.

Zij toonde aan dat ruim 23% meer poliepen konden worden opgespoord en verwijderd wanneer de Third Eye tijdens een colonoscopie werd gebruikt in plaats van een colonoscopie zonder de Third Eye. Het risico om een poliep te missen bleek met gebruik van de Third Eye ruim 2,5 maal kleiner.

De Third Eye lijkt een veelbelovend instrument om het opsporen van poliepen in de dikke darm te verbeteren. Het verwijderen van poliepen tijdens een darmonderzoek is een zeer effectieve manier om de kans op het ontstaan van darmkanker te verlagen.

Tijdens een colonoscopie wordt echter ongeveer een kwart van alle poliepen gemist, met name omdat deze achter een darmplooi of een scherpe bocht in de dikke darm liggen. Jaarlijks krijgen ruim 12.000 mensen darmkanker en ongeveer 40% overlijdt binnen 5 jaar aan de gevolgen.

Promotieonderzoek
Promovendus: Anke Leufkens
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Risk factors and diagnostic strategies in colorectal cancer
Promotor 1: Prof. dr. P.D. Siersema
Copromotor 1: Dr. H.B. Bueno-de-Mesquita
Copromotor 2: Dr. F.J.B. van Duijnhoven
Datum en tijd: 31/5/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie