Nieuwe eisen zorgverzekeraar voor apothekers onuitvoerbaar

0
603

Apothekers leveren al jaren voor al hun patiënten, tot tevredenheid de incontinentie materialen af. Achmea heeft sinds juli als eerste zorgverzekeraar een aangepast beleid t.a.v. incontinentiematerialen.

De verzekeraar eist van apothekers die incontinentiematerialen leveren aan Achmea verzekerden, dat er met die personen een intakegesprek plaatsvindt door een gediplomeerd verpleegkundige. Deze moet de patiënten indiceren en indelen in een bepaald patiëntenprofiel. Voorts worden de patiënten op dagbasis gebudgetteerd. Het is voor apothekers buitengewoon lastig om aan deze eisen te voldoen. Als gevolg van de nieuwe eisen van zorgverzekeraars zijn er bedrijven (zoals Tena Consult) die apothekers aanbieden om hen te ondersteunen bij de dienstverlening rondom hulpmiddelen.

Toestemming patiënt vereist
Voor het uitvoeren van het verzekeraars beleid is informatie over de gebruikers van incontinentiemateriaal noodzakelijk. Uiteraard is voor het doorgeven van patiëntengegevens toestemming van de patiënt een vereiste.

Dienstverlening apotheken onder druk
De KNMP ontvangt signalen van apothekers en patiënten, dat m.n. gehandicapte kinderen en – ouderen niet uitkomen met de door de verzekeraar vergoede hoeveelheid incontinentiematerialen. Gebruikt een patiënt meer dan Achmea berekening voor incontinentiematerialen, dan is het risico voor de apotheek.

Het aanbieden en aan huis leveren van hulpmiddelen is voor apotheken een extra service aan hun patiënten. Door toegenomen financiële druk en werkdruk in de farmaceutische zorg is voor apothekers het verslechterde contract tegen strengere voorwaarden nagenoeg onuitvoerbaar. Veel apothekers willen hun patiënten echter wel een zo compleet mogelijk assortiment aanbieden. Om dit alsnog mogelijk te maken zijn er apothekers die ervoor kiezen om (een deel van) deze zorgverlening uit te besteden.

De KNMP voorziet dat deze lastig uitvoerbare eisen van zorgverzekeraars en de financiële risico’s apothekers die apothekers gedwongen worden aan te gaan, hen zullen doen besluiten mogelijk af te zien van het leveren van bijvoorbeeld incontinentiematerialen. De goede zorg dichtbij huis komt daardoor in de knel.