Nieuwe directeur Gezondheidscentra

Met ingang van 1 oktober is Ir. J.P.M. Oomes benoemd tot directeur van de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Hij volgt de heer Hoefsmit op die op 1 november aanstaande zijn werkzaamheden ten behoeve van de LRJG zal beëindigen. De heer Oomes heeft een bedrijfskundige achtergrond. Als hoofd inkoop in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) heeft hij de nodige ervaring opgedaan binnen de gezondheidszorg. “Met zijn kennis en ervaring verwachten wij dat hij op een energieke en patiëntgerichte wijze leiding kan geven aan de organisatie van de LRJG” aldus professor Miedema, voorzitter Raad van Toezicht LRJG.

Per 1 oktober 2009 is ook de nieuwe Raad van Toezicht van de LRJG samengesteld. De nieuwe RvT bestaat uit prof.dr. Frank Miedema (voorzitter) en drs. Jos P.M. Kuilboer (namens het UMC Utrecht) en dhr. Maarten Rook MBA, (namens het Sint Antonius Ziekenhuis).

De Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra biedt in haar vier gezondheidscentra kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan voor de bewoners van de nieuwe stadswijk Leidsche Rijn in Utrecht. Bewoners kunnen er terecht voor onder meer huisartsenzorg, fysiotherapie, verloskunde en maatschappelijk werk.

Plaats een reactie