Nieuwe diabeteswaarde per 2011

Mensen met diabetes moeten periodiek bloed laten prikken om de HbA1c-waarde vast te stellen. Deze waarde is een belangrijk ijkpunt in de samenwerking tussen de diabetespatiënt en zorgverlener om tot een zo goed mogelijke regulatie van diabetes te komen.

Deze zogenoemde HbA1c-waarde werd in Nederland altijd uitgedrukt in een percentage. Vanaf 2011 zullen laboratoria de HbA1c-waarde uitsluitend nog weergeven in mmol/mol. Daarmee geeft Nederland uitvoering aan internationale afspraken over een uniforme schrijfwijze. Door te kiezen voor één internationale eenheid voor de HbA1c-waarde, kunnen de HbA1c-waarden uit verschillende landen met elkaar vergeleken worden.

In het afgelopen jaar is de nieuwe eenheid geïntroduceerd. In 2010 werden zowel de oude als de nieuwe HbA1c-waarde gerapporteerd. De getallen van de nieuwe HbA1c-waarde zijn namelijk echt anders. Een HbA1c-waarde van 7% wordt bijvoorbeeld in de nieuwe eenheid gerapporteerd als 53 mmol/mol.

Vanaf januari 2011 wordt de HbA1c-waarde nog uitsluitend als mmol/mol gerapporteerd. De invoering van de nieuwe eenheid is gecoördineerd door de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met een landelijke stuurgroep. De NDF roept behandelaars op om mensen met diabetes snel vertrouwd te maken met de nieuwe HbA1c-waarde.

Meer informatie voor mensen met diabetes, behandelaars en klinisch chemici is te vinden op de website www.nieuwediabeteswaarde.nl . Op de website zijn ook handige hulpmiddelen te vinden om de HbA1c-waarde om te rekenen. Mensen met diabetes kunnen met vragen in eerste instantie terecht bij de eigen behandelaar. Ook kunnen zij bellen met de Diabeteslijn ( 033-463 05 66 ) van de Diabetesvereniging Nederland.

Plaats een reactie