Nieuwe cyclus lezingen Medische Publieksacademie UMCG begint 29 september

Op dinsdag 29 september 2009 gaat de nieuwe cyclus van lezingen van de Medische Publieksacademie van het UMCG van start. Dit is een reeks lezingen van de toponderzoekers en artsen van het UMCG over medische onderwerpen voor een geïnteresseerd lekenpubliek. Zij spreken op een laagdrempelige manier over actuele onderwerpen waar een groot publiek mee in aanraking kan komen. De lezingen gaan over staar, griep, schizofrenie, schildklierproblemen, leukemie en nierziekten. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, werkt het UMCG samen met Dagblad van het Noorden.

Gezondheid en ziekte zijn onderwerpen die zeer in de belangstelling staan bij een groot en breed publiek. De belangstelling hiervoor is vooral de laatste jaren sterk gegroeid. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat er in het UMCG gebeurt en deze publieksinteresse. Toponderzoekers en artsen van het UMCG geven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van hun specialisme.

De opzet van deze cyclus van de Medische Publieksacademie is gelijk aan de zeer succesvolle eerdere. Voor de pauze een lezing over de klinische aspecten van een ziekte, daarna over onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. De lezingen zijn geschikt voor een publiek met een wisselende achtergrond. Medische kennis is niet nodig om de lezingen te kunnen volgen. De sprekers staan er juist om bekend dat zij complexe medische onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit kunnen leggen. Het UMCG wil via de Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook publiekelijk verantwoording af.

Het UMCG is de eerste medische organisatie in Nederland die op deze schaal een Publieksacademie organiseert. In de Verenigde Staten komt deze vorm van publieksinformatie meer voor bij de gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstellingen.

In deze cyclus komen opnieuw zes onderwerpen aan de orde. De eerste lezing van deze cyclus staat gepland op dinsdag 29 september 2009.

Plaats een reactie