Nieuwe catheterbehandeling tegen hoge bloeddruk effectief

Het terugdringen van hoge bloeddruk door middel van het gericht wegbranden van zenuwen rondom de nieren is effectief. Vandaag zijn op het jaarcongres van de American Heart Association de effecten van de nieuwe behandeling gepresenteerd. Onder andere Erasmus MC nam deel aan het onderzoek.

Hoge bloeddruk is wereldwijd de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden. Bijna de helft van de Europeanen lijdt onder te hoge bloeddruk en bij een deel van de mensen slaat een behandeling met medicijnen niet aan. Die medicijnen moeten vaak levenslang geslikt worden en kunnen behoorlijke bijwerkingen hebben. Wereldwijd worden de kosten voor gezondheidszorg die direct gerelateerd zijn aan hoge bloeddruk geschat op 450 miljard Euro. Alhoewel de meeste mensen wel weten dat hoge bloeddruk kan leiden tot een vroegtijdig hart- of herseninfarct, weten weinig mensen dat de zenuwen rondom de nieren een belangrijke rol spelen in de bloeddrukregulatie. Bij veel mensen met hoge bloeddruk is dit mechanisme ontregeld.

De nieuwe catheterisatiebehandeling speelt hier op in door de zenuwen van binnen uit weg te branden. Dit houdt in dat een in de liesslagader ingebrachte catheter het zenuwweefsel door middel van radiogolven (radiofrequente ablatie) wegbrandt en uitschakelt. Daarmee worden zenuwsignalen geblokkeerd en het ontregelde mechanisme voor de bloeddrukregulatie gestopt.

Uit de resultaten van de studie die vandaag is gepresenteerd op het jaarcongres van de American Heart Association blijkt dat 6 maanden na de behandeling de bovendruk gemiddeld daalt met 32 mm kwikdruk en de onderdruk met 12 mm kwikdruk. Een dergelijke daling van de bloeddruk betekent meer dan een halvering van het risico om binnen 10 jaar aan hart- en vaatziekten te overlijden. Uiteindelijk heeft ongeveer 40% van de mensen na behandeling geen hoge bloeddruk meer.

Deze nieuwe behandeling tegen hoge bloeddruk is op de afdeling Radiologie in het Erasmus MC al bij meerdere patiënten met succes toegepast. Vandaag is de definitieve bevestiging gekomen dat de nieuwe behandeling ook echt werkt. Er lijkt dus een eenmalige, effectieve behandeling te zijn tegen hoge bloeddruk.

Plaats een reactie