Nieuwe bestralingstechniek longkanker in Medisch Spectrum Twente

Patiënten met longkanker hebben sinds een paar maanden de mogelijkheid om in ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bestraald te worden met behulp van een nieuwe bestralingsmethode. Bij deze bestralingstechniek – stereotactische radiotherapie genoemd – worden de tumoren aangepakt met hoge doses, exact gerichte bestraling. De mogelijkheden en resultaten hiervan zijn vergelijkbaar met chirurgie. Voorheen werden patiënten voor deze behandeling verwezen naar het VUMC in Amsterdam, nu kan het ook dichterbij huis.

Longkanker komt vaak voor bij oudere patiënten. Stereotactische radiotherapie is een uitkomst voor de groep patiënten waarbij, als gevolg van bijkomende ziekten of een slechte longfunctie, een operatie niet meer mogelijk is. Het bewijs of chirurgie dan wel bestraling beter is, is wetenschappelijk niet aangetoond. Daarom blijft chirurgie vooralsnog de eerste keuze en is een radiotherapeutische behandeling een goed alternatief voor deze groep patiënten.

Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, moet aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan, zoals grootte en plaats van de kanker. Tot nu toe zijn er 10 patiënten op deze manier behandeld.

Door nieuwe hightech scan- en bestralingsapparatuur is het mogelijk om tijdens het maken van een CT-scan niet alleen de plaats van de kanker te meten, maar ook de beweging van de tumor tijdens de ademhaling zichtbaar te maken.

Het bestralingsplan is mogelijk door het bestralingsapparaat rond de patiënt te laten draaien en zo van alle kanten te bestralen. Hierdoor kan een hele hoge dosis bestraling gegeven worden en tegelijkertijd wordt het gezonde weefsel optimaal gespaard.

De exacte ligging van de patiënt wordt voorafgaand (en achteraf) gecontroleerd door middel van een extra CT-scan op het bestralingtoestel. Hiermee wordt de exacte plaatsbepaling behaald die nodig is voor dergelijke bestralingen. Uit onderzoek blijkt dat bij circa 95% van de patiënten de kanker niet meer terugkomt op de bestraalde plek.

Al deze ontwikkelingen sluiten aan bij de visie en ambitie van de afdeling om radiotherapeutische topzorg te kunnen aanbieden in Enschede.

Plaats een reactie