Nieuwe behandelmethoden helpen chronisch depressieve patiënt weer op de been

Chronisch depressieve patiënten kunnen veel baat hebben bij twee relatief nieuwe behandelmethoden. Jenneke Wiersma onderzocht in haar promotieonderzoek de effectiviteit van zowel Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) en Internet-based Computerized Cognitive Behaviour Therapy (CCBT).

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is een relatief nieuwe behandelmethode speciaal ontwikkeld voor chronische depressie. CBASP richt zich op de pathologische kenmerken van de chronisch depressieve patiënt, zoals extreme interpersoonlijke angst en vermijding en een externe focus of control, waarvan jeugdtrauma vaak de bron is. In een groot gecontroleerd onderzoek in de VS is de werkzaamheid van CBASP aangetoond.

Om meer licht te kunnen werpen op de vraag of CBASP een goede toevoeging zou kunnen zijn binnen het Nederlandse 2e-lijns behandelaanbod, is een gecontroleerd onderzoek uitgevoerd binnen drie GGZ instellingen in Nederland. In dit gecontroleerde onderzoek werd CBASP vergeleken met het gebruikelijke 2e-lijns behandelaanbod voor chronische depressie. CBASP bleek op de lange termijn tot betere resultaten te leiden dan het gebruikelijke 2e-lijns behandelaanbod voor chronische depressie.

Uit het onderzoek blijken depressieve patiënten met chronisch depressieve symptomen ook veel baat te kunnen hebben bij Internet-based Computerized Cognitive Behaviour Therapy (CCBT). CCBT is een relatief nieuwe en veelbelovende behandeling voor onder andere depressie.

Chronische depressie heeft zowel voor de patiënt als voor de maatschappij grote gevolgen. Zo leiden deze chronisch verlopende depressies in vergelijking met kortdurende depressies onder andere tot meer ziektelast, meer suïcidepogingen en meer zorggebruik.

De resultaten uit dit proefschrift laten zien dat zowel CBASP als CCBT een welkome aanvulling op het 2e-lijns behandelaanbod voor chronisch depressieve patiënten kunnen zijn.

Promotiegegevens
Promovendus: J.E. Wiersma
Titel proefschrift: Psychological Characteristics and Treatment of Chronic Depression
Promotor: prof.dr. A.T.F. Beekman
Copromotoren: dr. P.C. van Oppen, dr. D.J.F. van Schalk
Datum: 17 juni 2011, 13:45 tot 14:45 uur
Locatie: Aula Vrije Universiteit

Plaats een reactie