Nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker

Door recent onderzoek van het Maastricht UMC+ komt een orgaanbesparende behandelwijze binnen handbereik voor patiënten met een ernstige vorm van endeldarmkanker. Belangrijk onderdeel bij de nieuwe therapie is de inspraak van de patiënt. Monique Maas en Doenja Lambregts, promoveerden beiden cum laude op de ontwikkelde behandelmethode. Prof. Regina Beets-Tan (radioloog) en Dr. Geerard Beets (chirurg) begeleidden dit multidisciplinaire onderzoek.

Jaarlijks krijgen zo’n 7.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Het is een ernstige aandoening waarbij een tumor ontstaat in de laatste 15 cm van de dikke darm. Vaak is een ingrijpende buikoperatie nodig om het gezwel weg te halen. Met kans op blijvende ongemakken , zoals bijvoorbeeld een permanente stoma. Bij sommige grotere tumoren wordt voordat de operatie plaatsvindt eerst bestraling toegediend, eventueel gecombineerd met chemotherapie. Bij een gedeelte van de patiënten blijkt de tumor door deze behandeling volledig verdwenen te zijn. Eigenlijk is een ingrijpende operatie dan niet meer nodig, maar tot op heden blijft het moeilijk om dit met zekerheid vast te stellen. Het Maastrichtse onderzoek brengt hierin verandering.

Patiënten inspraak
Professor Beets-Tan legt uit:“Na bestraling en eventuele chemotherapie wordt de patiënt uitvoerig onderzocht met endoscopie en moderne ‘imaging’ technieken. Met zogenaamde diffusie-MRI kan namelijk beter worden bepaald of een tumor volledig weg is of niet.” Nadat deze onderzoeken hebben uitgewezen dat de kans groot is dat de tumor is verdwenen kan de patiënt kiezen voor twee vervolgtrajecten. Hij kan het zekere voor het onzekere nemen en alsnog de operatie ondergaan. Maar hij kan er ook voor kiezen om rustig af te wachten, de zogenaamde ‘wait and see’ methode.

In Maastricht wordt deze onder leiding van dr. Beets in studieverband aangeboden aan deze groep patiënten. Vanzelfsprekend worden dan regelmatig controles uitgevoerd om eventuele teruggroei van de tumor snel op te sporen en te behandelen. De keuze tussen de twee opties ligt, uiteraard in samenspraak met de betreffende arts, bij de patiënt zelf, de zogenaamde ‘shared decision making’.

Resultaat
Dat de ‘wait and see’ methode succesvol is blijkt uit de resultaten van het Maastrichtse onderzoek. Patiënten die ervoor kozen om geen operatie te ondergaan hadden veel minder last van complicaties en een betere kwaliteit van leven. Zo was nog maar zeer zelden een permanente stoma nodig en was er slechts een enkele keer sprake van teruggroei van de tumor. Daarnaast ervaren de patiënten de ‘shared decision-making’ als bijzonder prettig: “Ik kreeg in een ander ziekenhuis alleen te horen wat de arts goed voor me vond, maar dat is toch onzin, het is mijn lijf,” aldus één van de patiënten uit het onderzoek.

In september 2013 start tevens de pilot van het bevolkingsonderzoek darmkanker, dat naar verwachting in januari 2014 van start gaat. Op www.mumc.tv is meer informatie te vinden over dit onderzoek en het ondergaan van een colonoscopie onderzoek.

Plaats een reactie