Nieuwe behandeling voor posttraumatische stressstoornis

Posttraumatische stressstoornis is een angststoornis die ontstaat ten gevolge van een traumatische gebeurtenis. Deze hersenaandoening is moeilijk te behandelen. De effecten van medicijnen zijn vaak teleurstellend. Erik Hendriksen werkte in zijn promotieonderzoek aan de ontwikkeling van een betere therapie.

Hendriksen heeft de angstremmende werking van een aantal niet-farmacologische behandelingen aangetoond in getraumatiseerde ratten. Deze behandelingen waren plaatsing in een grotere kooi met speeltjes, en herhaalde blootstelling aan de omgeving waarin het trauma was opgelopen. Deze behandelingen bleken positieve effecten te hebben.

De promovendus onderzocht ook het werkingsmechanisme van deze behandelingen. Hiermee heeft hij een receptor voor “corticotropin-releasing factor” en de receptor voor “neuropetide Y” als mogelijke nieuwe aangrijpingspunten voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis gevonden. Het onderzoek van Hendriksen laat duidelijk het belang zien van lichamelijke activiteit op het functioneren van de hersenen. Bij de behandeling van patiënten die last hebben van angst en depressie moet sporten dan ook worden gestimuleerd.

Promotiegegevens
Promovendus: Erik Hendriksen
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: From non-pharmacological interventions to therapeutic targets for the treatment of PTSD
Promotor 1: Prof. dr. Berend Olivier
Copromotor 1: Dr. Ronald Oosting
Datum en tijd: 12/1/2012 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht