Nieuwe behandeling voor MS van start in Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft het MS Behandel- en Informatiecentrum voor MS-patiënten een nieuwe behandeling geïntroduceerd. Het ziekenhuis is hiermee een van de eerste in Nederland. Patiënten die veel terugvallen hebben (Relapsing Remitting Multiple Sclerose) konden voorheen alleen remmende medicatie krijgen in de vorm van injecties. Nu is er een nieuw middel (Gilenya of Fingolimod) in de vorm van tabletten. Studies wijzen uit dat met dit nieuwe middel patiënten 55% minder terugvallen hebben versus 30% met injecties.

Voor de nieuwe behandeling komen patiënten met Relapsing Remitting Multiple Sclerose in aanmerking die ondanks de injecties toch terugvallen hebben. De injecties blijven de eerst aangewezen behandeling. Pas als de injecties niet voldoende resultaat hebben, wordt patiënten de nieuwe behandeling aangeboden.

Adviesraad
Het medicijn is goedgekeurd en wordt naar verwachting op 1 maart 2012 vergoed door zorgverzekeraars. Tot die tijd vergoedt de fabrikant het via een medical need programma. Om patiënten die deze nieuwe behandeling krijgen zo goed mogelijk te observeren, is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor de introductie van de tabletten een adviesraad samengesteld bestaande uit een neuroloog, MS Verpleegkundige, oogarts, cardioloog, microbioloog en apotheker. Mochten er bijwerkingen optreden dan worden patiënten doorverwezen naar een van de specialisten van de adviesraad. Uiteraard worden patiënten die in aanmerking komen uitgebreid geïnformeerd. Hen wordt gevraagd of zij op de nieuwe behandeling over willen gaan ondanks de onbekendheid van de bijwerkingen op lange termijn.

Expertisecentrum
Het MS behandel- en informatiecentrum is in 2011 benoemd tot expertisecentrum en mag zich expertisecentrum Multiple Sclerose noemen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is één van de drie perifere ziekenhuizen in Nederland dat zich zo mag noemen. Patiënten uit de regio en van buiten de regio (ongeveer 30%) worden verwezen naar het MS centrum. Aan het centrum zijn een gespecialiseerd neuroloog en 2 gespecialiseerde MS-verpleegkundigen verbonden. Er is een intensieve samenwerking met een team van zorgverleners (neuroloog, oogarts, revalidatiearts, uroloog, fysiotherapeut, MS verpleegkundige, neuropyscholoog, continentieverpleegkundige, revalidatieverpleegkundige).

Plaats een reactie